Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Πατώντας πάνω στο σκεπτικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Πρωτοδικείο κρίνει ότι οι περικοπές που έγιναν με βάση το νόμο 4093/12  είναι αντίθετες στο Σύνταγμα (αρχή της ισότητας, της αναλογικότητας, προστασία της εργασίας) καταλήγοντας ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι μισθολογικές διατάξεις του νόμου 3205/2003.

Στο δικαστήριο προσέφυγαν γιατροί του ΕΟΠΠΥ που προηγουμένως εργάζονταν στο ΙΚΑ ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, αορίστου χρόνου, και μεταφέρθηκαν στη συνέχεια με νόμο του 2014 σε θέσεις που συστάθηκαν στα ΔΥΠΕ, με την ίδια εργασιακή σχέση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου έπρεπε εντός 8 μηνών από την κατάταξή τους στις νέες θέσεις να καταταχθούν σε θέσεις κλάδων του ΕΣΥ και να παίρνουν και τις ανάλογες αποδοχές. Αυτό έγινε με καθυστέρηση, με το δικαστήριο να κρίνει ότι έπρεπε να ενταχθούν στις ίδιες μισθολογικές διατάξεις με τους γιατρούς του ΕΣΥ, χωρίς τις περικοπές του δεύτερου μνημονίου.

Έτσι, αναγνωρίστηκε     ότι οφείλονται αναδρομικά μισθολογικές διαφορές από το 2015 οι οποίες ανέρχονται άνω των  30.000 ευρώ για τον κάθε γιατρό που έχει προσφύγει στα δικαστήρια. Ακόμη, κρίθηκε ότι   έπρεπε όλοι οι γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης να λαμβάνουν το μισθό των ιατρών ΕΣΥ από 18.11.2014, και όχι από τη χρονική στιγμή της   καθυστερημένης ένταξής τους στο ΠΕΔΥ.

Υπενθυμίζεται  ότι  το  Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ’ αριθ. 7412/2015 απόφασή του έχει κρίνει ότι    «οι μειώσεις των αποδοχών των γιατρών του ΕΣΥ, που επήλθαν με το νόμο αυτό αποκλειστικά (Ν. 4093/2012), με βάση το καθαρώς αριθμητικό κριτήριο, συνυπολογιζόμενες με την πλήρη κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας, τις υπόλοιπες μειώσεις που επεβλήθησαν διαδοχικά στις αποδοχές αυτών και τις αλλεπάλληλες φορολογικές επιβαρύνσεις, υπερβαίνουν λόγω του σωρευτικού αποτελέσματος και της έκτασής τους, το όριο που θέτουν οι συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη».

Για το ίδιο θέμα αναμένεται και η κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο νομικός παραςτάτης των προςφευγόντων, Γιάννης Τουτζιαράκης, με δήλωση του αισιοδοξεί ότι η επίμαχη απόφαση θα επικυρωθεί και από τους άλλους δύο βαθμούς δικαστικής κρίσης, δικαιώνοντας αμετάκλητα τους γιατρούς.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.