Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Κατατέθηκε στις 6/2/2018 νομοσχέδιο , όπου ως άρθρο 51 περιλαμβάνεται το πρόγραμμα χρηματοδότησης Δήμων για την ίδρυση έως δύο νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας ανά Δήμο, που είχε προαναγγείλει η Αναπλ. Υπουργός, κα Φωτίου, στις 4/1/2018.

Το ν/σ προβλέπει πως οι Δήμοι που δύνανται να χρηματοδοτηθούν θα καθορισθούν με Κ.Υ.Α., δηλαδή δεν προσδιορίζει κριτήρια επιλογής τους, ενώ δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη για γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε. πριν την έκδοση της Κ.Υ.Α.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Γ.Λ.Κ., από τη διάταξη προκαλείται « επί του κρατικού π/υ, δαπάνη ύψους 15 εκατ. ευρώ για το έτος 2018 ». 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του τακτικού π/υ του Υπουργείου Εργασίας. Καλύπτει εργασίες ανακαίνισης, επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενων κτιριακών χώρων, καθώς και το κόστος προμήθειας του εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων. Φορέας υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης του προγράμματος ορίζεται η Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Επιπλέον, το Γ.Λ.Κ. αναφέρει ότι προκαλείται επί του π/υ των ΟΤΑ «ετήσια δαπάνη για το 2019 και εφεξής, από την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας των νέων τμημάτων, το ύψος της οποίας, σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο δεν μπορεί να εκτιμηθεί δεδομένου ότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός παιδιών που θα εξυπηρετηθούν από τα νέα τμήματα κλπ) ».

Όπως είχε παρουσιάσει ο airetos.gr στις αρχές Ιανουαρίου, η κα Φωτίου είχε αναφερθεί σε χρηματοδότηση έως 50.000 ευρώ για μία μονάδα και έως 75.000 ευρώ για δύο μονάδες, καλώντας εκπροσώπους 203 Δήμων σε σχετική ενημερωτική συνάντηση. 

Τότε, η Κ.Ε.Δ.Ε. είχε εκφράσει την άμεση αντίδρασή της, όπως αναλυτικά σας είχαμε ενημερώσει, τόσο πριν την συνάντηση, όσο και αμέσως μετά.

Σύμφωνα μάλιστα με ρεπορτάζ του airetos.gr, η συζήτηση του θέματος στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. στις 9/1/2018 υπήρξε εκτενής. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας της Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, είχε προβεί σε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση. 

Δεδομένης, της επαναφοράς του ζητήματος στην επικαιρότητα- εν αναμονή της γνώμης της Κ.Ε.Δ.Ε. επί του περιεχομένου της ρύθμισης - ο airetos.gr κωδικοποίησε και σας παρουσιάζει ορισμένα μόνο από τα κομβικά σημεία της τότε εισήγησης του Δημάρχου, που καθίστανται εκ νέου εξαιρετικά επίκαιρα :

Κατ’ αρχάς, ο κ. Δανιηλίδης είχε αναδείξει την ιστορική διάστασημεταφοράς της συγκεκριμένης αρμοδιότητας στην Τ.Α., η οποία δεν συνοδεύτηκε από μεταφορά των αντιστοίχων πόρων, ενώ ταυτοχρόνως κληρονόμησε και κουβαλά από το παρελθόν ανυπέρβλητα δεδομένα των κτιριακών εγκαταστάσεων. Διάσταση που καθορίζει άμεσα το πλαίσιο των σημερινών αναγκών και παρεμβάσεων. 

Επιπλέον, είχε τεκμηριώσει τη σύνδεση του θέματος με σειρά άλλων ζητημάτων που εγείρονται από πρόσφατες ρυθμίσεις, συγκεκριμένα από το π.δ. 99/2017 (περί αδειοδότησης των σταθμών), αλλά και από την ΚΥΑ περί Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας τους.
Είχε δε επισημάνει την αναγκαιότητα η Κ.Ε.Δ.Ε. να λάβει (προφανώς όχι προς αμφισβήτηση, αλλά προς ενημέρωση και επιβεβαίωση), τα στοιχεία βάσει των οποίων η κα Υπουργός ανακοίνωσε πως επιλέγει 203 Δήμους προς επιχορήγηση και απορρίπτει τους υπόλοιπους 122. 
Ο Δήμαρχος έθεσε και εκτιμήσεις για το ύψος του κόστους που πρακτικά θα προϋπέθετε η πλήρης εφαρμογή όλων των προδιαγραφών σε μία μεσαίου μεγέθους δομή, κόστος που υπερβαίνει την μέγιστη επιχορήγηση που εξαγγέλθηκε.

Ειδικά για την πρόβλεψη πως η επιδότηση θα αφορά και εργασίες αναμόρφωσης-ανακαίνισης μισθωμένων υφιστάμενων κτιρίων, έθεσε την παράμετρο πως, σύμφωνα με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τέτοιας φύσης δαπάνες από μισθωτές-ΟΤΑ έχουν θεωρηθεί μη σύννομες και καταλογίζονται. 

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας είχε μάλιστα καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις πολύπλευρης προσέγγισης όλων των παραμέτρων. Για παράδειγμα, πρότεινε την αναγκαιότητα θέσπισης δυνατότητας οι Δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα (νπδδ και νπιδ) να συνεργάζονται για την κεντρική παρασκευή και διάθεση φαγητού των βρεφών και των νηπίων των σταθμών. Δυνατότητα που θα συνέβαλε στη βέλτιστη διαχείριση, βάσει προτύπων υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και στην επίτευξη δημοσιονομικής εξοικονόμησης. 

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.