Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Δημοτική Αρχή, κατάφεραν στις 11 Νοεμβρίου 2015, να εξασφαλίσουν την μεγαλύτερη χρηματοδότηση στην ιστορία του Δήμου, ύψους είκοσι εννέα ( 29 ) Εκατομμυρίων Ευρώ, για το μεγαλύτερο και σημαντικότερο  Έργο Υποδομής του Δήμου μας: Το Δίκτυο Αποχέτευσης στην πόλη του Πόρτο Ράφτη.
Αυτό συνέβη, με την με αριθ. 5501/11-11-2015 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εξασφαλίστηκε η Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020, της πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου & ολοκλήρωση αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ.».
Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου, κατανεμήθηκε σε επτά ( 7 ) Υποέργα.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, έχει ήδη ολοκληρώσει και παραλάβει, το Υποέργο «Μελέτης Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Υδάτων», ύψους 37 χιλ. Ευρώ και έχει ακόμη εξασφαλίσει, μέχρι το 2023, τον «Τεχνικό Σύμβουλο», όπως ορίζεται από το αντίστοιχο Υποέργο, ύψους 550 χιλ. Ευρώ.
Σήμερα  Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018, στη 1 το μεσημέρι, στο Γραφείο Δημάρχου, υπεγράφη η Σύμβαση ανάμεσα στον Δήμο Μαρκοπούλου και την Ανάδοχο Εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», ύψους προϋπολογισμού 4,8 Εκατομμυρίων Ευρώ, που αφορά στην Υλοποίηση του τρίτου κατά σειρά, αλλά πρώτου μεγάλου Υποέργου: τα «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη»!
Το Έργο, προβλέπει την κατασκευή οκτώ (8) Αντλιοστασίων για τη μεταφορά των ακαθάρτων υδάτων από το Πόρτο Ράφτη στον Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου Μαρκοπούλου και έχει προγραμματική προθεσμία υλοποίησης, τριάντα
  ( 30 ) μηνών.
Πιστεύουμε ότι άμεσα, (στους επόμενους τέσσερις μήνες) λόγω των ενεργειών της Τεχνικής μας Υπηρεσίας, θα προχωρήσει και η Δημοπράτηση και η Ανάδειξη του Εργολάβου, του μεγαλύτερου Υποέργου, του « Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη – Α’ Φάση» προϋπολογισμού 21.200.000€, με το οποίο θα κατασκευαστούν περίπου 45 χιλιόμετρα αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, στο κύριο παραλιακό μέτωπο του οικισμού του Πόρτο Ράφτη, καθώς και οι Κεντρικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί, αλλά θα προβλεφθούν  και οι ιδιωτικές συνδέσεις.

Η σημερινή ημέρα, αποτελεί τομή στην ιστορία του Δήμου Μαρκοπούλου και ειδικότερα του Πόρτο Ράφτη, καθώς, μέχρι αρχές Νοέμβρη (χρόνος απαραίτητος για τις σχετικές Μελέτες Εφαρμογής), θα γίνει εγκατάσταση του Εργολάβου και το Έργο της Αποχέτευσης στο Πόρτο Ράφτη, θα μπει στην τελική του ευθεία, οδηγώντας σε μια νέα πραγματικότητα τον Δήμο Μαρκοπούλου!

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.