Ο Δήμος Διονύσου συνεχίζει για 5η συνεχόμενη χρονιά τη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου, που κατοικούν εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υποστηρικτικής διδασκαλίας σε μαθητές που οι οικογένειες τους αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-19, σε συνεργασία με φροντιστηριακούς οργανισμούς του Δήμου Διονύσου. Για την επιλογή των συμμετεχόντων θα ληφθούν υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.
Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα υποβάλλονται από την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 -15:00.
Απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι:
- Εκκαθαριστικό Εφορίας.
- Πιστοποιητικό Ανεργίας γονέων (εάν και εφόσον υπάρχει).
- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, σε περιπτώσεις πολύτεκνων, τρίτεκνων ή
μονογονεϊκών οικογενειών.
- Πιστοποιητικό επίδοσης μαθητών - Βαθμοί αμέσως προηγούμενης τάξης.
- Οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος είναι δημότης ή κάτοικος του Δήμου Διονύσου.
Για ενημέρωση και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικών Δομών (Κανάρη 3, Άνοιξη) και στο τηλέφωνο 213 2139810 (09:00 – 15:00 καθημερινά) ή στο email: pateli@dionysos.gr

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.