Αποτέλεσμα εικόνας για δημος αμπελοκηπων μενεμενης
Ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης έχει επενδύσει την τελευταία δεκαετία στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του και των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη, με γνώμονα πάντα την ταχύτερη και χωρίς κόπο εξυπηρέτηση δημοτών και κατοίκων και την εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. 

Στο πλαίσιο αυτό:

Εγκρίθηκε η ένταξη του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Wifi4EU και ο Δήμος θα λάβει χρηματοδότηση από την Ε.Ε. για την εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματου internet. Μέσω του WiFi4EU η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να εξασφαλίσει δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi για τους πολίτες και τους επισκέπτες σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, μουσεία, κλπ. Ήδη βρίσκονται σε λειτουργία από τις αρχές καλοκαιριού 2 σημεία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης τα οποία λειτουργούν μέσω δικτύου οπτικών ινών και με μεγάλες ταχύτητες στις δύο κεντρικότερες πλατείες του δήμου την Πλατεία Επταλόφου και την Πλατεία Τσομπάνογλου με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του δήμου. 

Ήδη εντάχθηκε για χρηματοδότηση και αναμένεται να δημοπρατηθεί άμεσα το έργο με τίτλο «Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης και Χωρικά Ενεργοποιημένοι Μηχανισμοί Εύρεσης / Διάθεσης Δεδομένων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ02 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών», του Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ (κωδικός πρόσκλησης 151.2c) συνολικού προϋπολογισμού 180.172,00€ με το οποίο θα δημιουργηθούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες συναλλαγών των δημοτών με το Δήμο ενώ ταυτόχρονα θα εγκατασταθούν υπερσύγχρονοι servers στο Δήμο που θα εκτελούν όλες αυτές τις λειτουργίες μαζί με την πλήρη αναδιοργάνωση του site του δήμου.

Από το 2010 λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής τηλεφωνικών αιτημάτων πολιτών και άμεσης ηλεκτρονικής διαχείρισης αυτών από την Τεχνική Υπηρεσία, ενώ από το 2019 βρίσκεται σε  λειτουργία η εφαρμογή online εξυπηρέτησης πολιτών 4mycity (με κόστος 4 - 5 φορές μικρότερο από άλλες πολυδιαφημισμένες εφαρμογές).
Έγινε προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος προειδοποίησης σε φωτεινούς σηματοδότες το 2018. Ο Δήμος, μεριμνώντας για την ασφάλεια των πολιτών με προβλήματα όρασης, εγκατέστησε πιλοτικά «Ηχητικό Σύστημα Προειδοποίησης» σε εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης. Η Διάταξη (Συσκευή) προειδοποίησης για άτομα με προβλήματα όρασης τοποθετήθηκε σε 18 ιστούς που φέρουν σηματοδότη πεζών. Η Συσκευή  φέρει αισθητήρα αφής, ο οποίος ενεργοποιεί το ηχητικό της σήμα. Το σήμα αυτό εκπέμπεται κατά τη διάρκεια της επόμενης πράσινης ένδειξης του αντίστοιχου σηματοδότη πεζών και μετά σταματά η εκπομπή του μέχρι την επόμενη ζήτηση. Επίσης:
α) Η Συσκευή διαθέτει μεγάλη επιφάνεια  αισθητήρα αφής για διευκόλυνση του εντοπισμού & ασφαλή χρήση.
β) Η ένταση του ηχητικού σήματος της «πράσινης ένδειξης» αυξομειώνεται αυτόματα, ανάλογα με τον θόρυβο της κίνησης των αυτοκινήτων.
γ) Υπάρχει  ακουστική και οπτική ενημέρωση στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Επίσης, η Συσκευή διαθέτει πολυφωνικούς ήχους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, για τη διευκόλυνση των ατόμων με προβλήματα  όρασης. 
δ) Διαθέτει ανάγλυφα σύμβολα με άρτια περιγραφή της οδού. Η τοποθέτηση των ανάγλυφων συμβόλων στη Συσκευή είναι σύμφωνα με την κυκλοφορία  της οδού για την ασφαλή διέλευση των ατόμων με προβλήματα όρασης & κινητικά προβλήματα.
ε) Στην κάτω πλευρά διαθέτει κουμπί  δόνησης, η βάση του οποίου μπορεί να περιστρέφεται μέχρι 180ο, και σύμβολα διέλευσης της οδού (για τη διευκόλυνση ατόμων με προβλήματα ακοής).
στ) Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης της συσκευής μέσω Bluetooth με Smartphones, για συνεχή πλήρη ενημέρωση των ατόμων με προβλήματα όρασης & κινητικότητας.

Ακόμα, ένα εκτεταμένο σύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών διασυνδέει ήδη πολλές από τις υπηρεσίες του δήμου (π.χ. αμαξοστάσιο με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών) και ολοκληρώνεται άμεσα η επέκτασή του σε όλες τις κρίσιμες υπηρεσίες του δήμου  (π.χ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με το Πολιτιστικό κέντρο και το ΚΑΠΗ Μενεμένης, κ.α.).

Επίσης, η αρμόδια υπηρεσία του δήμου είναι ήδη έτοιμη να υλοποιήσει διαγωνισμό για την προμήθεια 40 Η/Υ τελευταίας γενιάς με τους οποίους θα εκσυγχρονισθούν οι υπηρεσίες στο σύνολό τους πλέον (κόστους 47.000€).

Τέλος, τα προηγούμενα χρόνια μια σειρά από εμβληματικά ψηφιακά έργα έχουν υλοποιηθεί από τον δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Τα κυριότερα από αυτά είναι:       
- Η προμήθεια και εγκατάσταση το 2016 ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου εισροών – εκροών στη Δεξαμενή καυσίμων του Αμαξοστασίου του δήμου, το οποίο είναι διασυνδεμένο και με τις δεξαμενές των οχημάτων (ένα σύστημα που το διαθέτουν ελάχιστοι δήμοι). Το  σύστημα περιλαμβάνει το σύστημα ελέγχου εισροών και το σύστημα ελέγχου εκροών και ανεφοδιασμού καυσίμου. Ο έλεγχος του ανεφοδιασμού πραγματοποιείται με την ταυτοποίηση κάθε οχήματος από το πιστόλι της αντλίας με τη χρήση μοναδικού δακτυλίου που είναι τοποθετημένος στο στόμιο του ρεζερβουάρ κάθε οχήματος. Με το παραπάνω σύστημα εξασφαλίζεται ότι το καύσιμο καταλήγει μόνο σε οχήματα που διαθέτουν το συγκεκριμένο δακτύλιο ενώ αποκλείεται η παράκαμψη του χωρίς την εξουσιοδότηση του χορηγητή / υπεύθυνου του πρατηρίου.
- Εγκατάσταση συστήματος, το 2015, αυτοματοποίησης τηλελέγχου – τηλεχειρισμού  άρδευσης και  φωτισμού: Σε πάρκο έκτασης 30.000μ2  επί της λεωφόρου Δενδροποτάμου εγκαταστάθηκε σύστημα  αυτοματοποίησης -τηλελέγχου – τηλεχειρισμού για τη λειτουργία της άρδευσης και του φωτισμού. Για τις ανάγκες ελέγχου του εξοπλισμού (φωτισμός: 181 ιστοί με 245 φωτιστικά), 24 βάνες άρδευσης, 410 εκτοξευτήρες, 2 αντλιοστάσια, 6 ανοιχτά γήπεδα, 2 παιδικές χαρές) έχουν εγκατασταθεί τοπικές μονάδες ελέγχου με προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC) εξοπλισμένους με κατάλληλες κάρτες συλλογής σημάτων από το πεδίο (ψηφιακά και αναλογικά) και επικοινωνίας GSM/GPRS για τον απομακρυσμένο έλεγχο και χειρισμό. Για τις ανάγκες απομακρυσμένου ελέγχου των τοπικών μονάδων, έχει τοποθετηθεί σε κέντρο ελέγχου (κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας) ηλεκτρονικός υπολογιστής με δυνατότητες σύνδεσης στο internet (κάρτα δικτύου). Στον υπολογιστή έχει εγκατασταθεί το λογισμικό τηλε-ελέγχου – τηλεχειρισμού. 

- Προμήθεια και εγκατάσταση το 2017, πλατφόρμας διαχείρισης στόλου οχημάτων. Το σύστημα  καλύπτει τις παρακάτω λειτουργικές δυνατότητες: 
1. Υπηρεσία Διαχείρισης Καυσίμου (Ενσωμάτωση πληροφοριών διαχείρισης καυσίμων - Παρακολούθηση και Ειδοποιήσεις Κατανάλωσης - Ανάλυση καταναλώσεων καυσίμου ανά όχημα - Συναγερμοί υψηλών καταναλώσεων).
2.  Υπηρεσίες Ελέγχου και Διαχείρισης Στόλου (Πρόσβαση από Η/Υ, Laptop, Tablet, Smart Phone - Έλεγχος κινήσεων οχημάτων εντός και εκτός επιτρεπόμενης περιοχής - Προγραμματισμός συναγερμών - Αυτόματη λήψη προγραμματισμένων αναφορών).
3. Διαχείριση Παγίων Οχημάτων (Ηλεκτρονικό Βιβλίο Συντήρησης Οχήματος - Πληροφορίες Οχημάτων & Οδηγών - Ασφάλειες, Άδειες & Εγκρίσεις - ΚΤΕΟ -Αλλαγές Λαδιών - Πιέσεις Ελαστικών).
4. Διαγνωστικές Λειτουργίες (Φρένων και Συστημάτων Ασφαλείας {ABS, Anti-Spin κτλ.} -  Συστημάτων Ελέγχου Εκπομπών Καυσαερίων - Προγραμμάτων Ευστάθειας και Ελέγχου Πρόσφυσης Ζωνών Ασφαλείας). 
5. Οδηγική Συμπεριφορά (Μείωση μελλοντικών κινδύνων μέσω της αναγνώρισης των πιο επικίνδυνων οδηγών - Αύξηση επαγρύπνησης οδηγών / στελεχών - Αναφορές συγκριτικής αξιολόγησης στόλου - Ημερήσιες και εβδομαδιαίες αναφορές, Υψηλή ταχύτητα & επιθετική οδήγηση - Απότομο στρίψιμο και φρενάρισμα, Δείκτες βελτίωσης - Τάσεις ανά τμήμα / στόλο / ομάδα οδηγών κτλ).

- Followgreen. Ο Δήμος ξεκίνησε το 2018 το ολοκληρωμένο και καινοτόμο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Followgreen με επιβράβευση των πολιτών. Το πρόγραμμα βασίζεται σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα «έξυπνης» πόλης που ενώνει πολίτες – τοπικές επιχειρήσεις – σχολεία με πρωτοβουλία του Δήμου. Ο κοινός στόχος όλων αφορά στην ανακύκλωση και στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την επιβράβευση των πολιτών – κατοίκων για την ενημέρωση και τη συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικές δράσεις. Οι κάτοικοι - πολίτες των περιοχών του Δήμου μπορούν με επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.followgreen.gr/ampelokipi-menemeni να δημιουργήσουν τον προσωπικό λογαριασμό τους σε μόλις 1 λεπτό, δηλώνοντας το όνομα & στοιχεία κατοικίας, προκειμένου να: 
α) Συγκεντρώσουν πόντους επιβράβευσης με τους εξής τρόπους:
• παίζοντας με quiz, βλέποντας video και διαβάζοντας άρθρα, με εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα για την ανακύκλωση.
• ανακυκλώνοντας σε υφιστάμενες υποδομές (κάδους και σημεία επαναχρησιμοποίησης) της γειτονιάς ή/και σε κεντρικά σημεία του Δήμου (μπλε κάδοι χαρτιού / πλαστικού / μετάλλου συσκευασιών γειτονιάς, μπλε κώδωνες γυαλιού, σημεία επαναχρησιμοποίησης, όπως κοινωνικό παντοπωλείο / φαρμακείο για τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα, είδη σπιτιού για τα οποία λαμβάνουν κουπόνια επιβράβευσης κοκ).
• συστήνοντας την πλατφόρμα σε φίλους τους από τον Δήμο για να δυναμώσουν την προσπάθεια.
• προτείνοντας καλές πρακτικές και παραδείγματα ανακύκλωσης, στέλνοντας φωτογραφίες και σχετικά άρθρα, για να αξιοποιηθούν για δημοσίευση στην πλατφόρμα.
β) Εξαργυρώσουν τους πόντους επιβράβευσης:
• άμεσα σε ειδικές εκπτώσεις και άλλες παροχές σε τοπικά καταστήματα του Δήμου ή/και
• με δωρεά στα σχολεία για τη διεξαγωγή προγραμμάτων ανακύκλωσης σε επόμενη φάση.
Οι πολίτες - κάτοικοι του Δήμου με ένα κλικ εκτυπώνουν στο κινητό ή σε έντυπη μορφή το κουπόνι επιβράβευσης το οποίο επιδεικνύουν στις τοπικές καθημερινές αγορές.
- Αναλυτική καταγραφή (το 2018) του υφιστάμενου φωτιστικού εξοπλισμού σε όλη την περιφέρεια του Δήμου (εντός και εκτός σχεδίου περιοχή) και Αποτύπωση σε Γεωπληροφοριακό Σύστημα (GIS).
- Εγκατάσταση Πιλοτικής εφαρμογής (το 2019) συστήματος διαχείρισης οδικού ηλεκτροφωτισμού (τηλεελέγχου - τλεχειρισμού) οδικού ηλεκτροφωτισμού μέσω web.
- Εγκατάσταση Λογισμικού εφαρμογής έξυπνου κινητού (το 2019): Εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο (Android) για απογραφή και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων από τα συνεργεία του δήμου.
- Τον Νοέμβριο του 2018 ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του δήμου. Ας σημειωθεί ότι ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης είναι από τους πρώτους δήμους στην Ελλάδα που ξεκίνησαν και έχουν ολοκληρώσει ήδη το ΣΒΑΚ.  
- Τέλος, αξίζουν να αναφερθούν: 
α) η Εγκατάσταση συστήματος BMS (σύστημα ελέγχου Κτιρίου) για απομακρυσμένο έλεγχο του κλιματισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Μενεμένης εδώ και μια δεκαετία. 
β) η Εγκατάσταση συστήματος BMS για απομακρυσμένο έλεγχο των Η/Μ εγκαταστάσεων (κλιματισμός, φωτισμός, αντλιών, πυροσβεστικών συστημάτων, ηλεκτρολογικών πινάκων) του  Πολιτιστικού Κέντρου Αμπελοκήπων «Καραπάντσειο», από το 2014.

γ) η Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και συστημάτων BEMS (σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων) σε 4 σχολικά συγκροτήματα του δήμου που αναβαθμίστηκαν ενεργειακά το 2015 (διασύνδεση των φωτοβολταϊκών μέσω netmetering). Τα ενεργειακά δεδομένα των συγκεκριμένων σχολείων είναι προσβάσιμα  άμεσα μέσω οθονών στους μαθητές και στους καθηγητές αλλά και μέσω web στους πολίτες του δήμου.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.