Σε επιστολή με θέμα, «Διαχείριση κρίσης COVID-19-Άμεσες Ενέργειες», καλεί τους διοικητές και στους αναπληρωτές διοικητές των νοσοκομείων της Αττικής, να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών κορονοϊού.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την επιστολή:

«Με στόχο την απρόσκοπτη προετοιμασία των Νοσοκομείων ευθύνης σας για την αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών κορονοϊού COVID-19, καλείσθε όπως:
  • Ενημερώσετε άμεσα και εντός της ημέρας την Υπηρεσία μας για την δυνατότητα διάθεσης κλινικής ή τουλάχιστον δέκα (10) κλινών από οποιαδήποτε κλινική του Νοσοκομείου σας.
  • Διασφαλίσετε από αύριο 12-3-2020 την λειτουργία σε βάρδιες όλου του προσωπικού του Νοσοκομείου σας (Διοικητικού-Οικονομικού, Τεχνική Υπηρεσία) από τις 6:00 πμ έως 20:30 μμ, για τη διαχείριση των εκάστοτε αιτούμενων στοιχείων/δεδομένων.
  • Ευνόητο είναι ότι η συνέπεια, η ορθότητα των στοιχείων και η άμεση ανταπόκριση στα αιτούμενα είναι αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να λειτουργούμε αποτελεσματικά.