Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Ο δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης στα πλαίσια ελάφρυνσης και στήριξης των επαγγελματιών της πόλης που πλήττονται από τον κορωνοϊό αποφασίζει και εφαρμόζει άμεσα:
1) Την απαλλαγή των επιχειρήσεων από την καταβολή:
α. Του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του α΄ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/1975 (Α΄74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω covid-19.
β. Των τελών παραχωρημένου κοινοχρήστου χώρου, για όσες εκ των επιχειρήσεων διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του covid-19 και δεν κάνουν χρήση του χώρου σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ.(Α΄171) και για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω covid-19. (άρθρο 37 παρ. 8-9 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 68Α).
2) Την αναστολή καταβολής από τις επιχειρήσεις για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω κορωνοϊoύ:
α. Των τελών διαμονής παρεπιδημούντων 0,5%
β. Του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων 0,5%
γ. Του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης-ζωντανής μουσικής 5%
Στον δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης είμαστε μια οικογένεια, και σε αυτή την κρίση δεν θα μείνει κανένας μόνος του. #MenoumeSpiti #Coronavirus #Covid19 #eody

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.