Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων που αφορά στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ  για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ  2020-2021 ) για δωρεάν φοίτηση παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται για πρώτη φορά ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr - paidikoi.eetaa.gr). 
Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΙ TAXIS ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ .
Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται  προηγουμένως να έχει κατατεθεί η φετινή φορολογική δήλωση (εκκαθαριστικό για εισοδήματα από 1/1/19 έως 31/12/19)
Ακόμη για ΑΝΕΡΓΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ. Σε περίπτωση που ΔΕΝ έχουν, θα πρέπει να μπουν στην σελίδα του ΟΑΕΔ και χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxis να εκδώσουν δελτίο ανεργίας πριν την υποβολή της αίτησης  (δεν απαιτείται προσέλευση στον ΟΑΕΔ ).        
Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος απαιτείται η υποβολή μόνο της αίτησης, ενώ όλα τα άλλα δικαιολογητικά θα αντλούνται ηλεκτρονικά από την ΕΕΤΑΑ μέσω ενός διασυνδεδεμένου πληροφοριακού συστήματος. Κάθε ενδιαφερόμενη/νος μπορεί να υποβάλει μια (1) μόνο αίτηση, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης .
Επειδή βρισκόμαστε στη διαδικασία έκδοσης των αποτελεσμάτων, και προκειμένου να εξασφαλίσετε τη θέση σας μέσω ΕΣΠΑ, πρέπει να υποβάλλετε την αίτησή σας το αργότερο έως τις 28/07/2020 . Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής σας θα μας αποστείλετε στο e-mail: estia@dionysos.gr
Σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ  και συγκεκριμένα, στην σελίδα της ΕΕΤΑΑ θα ανακοινωθούν:
12/08/2020 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
13/08/2020 έως 17/08/2020 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
20/08/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Σύμφωνα με τις παραπάνω ημερομηνίες θα πρέπει στις 12/08/2020 μέσω της σελίδας της ΕΕΤΑΑ και με τους προσωπικούς κωδικούς taxis σας, να ενημερωθείτε  για την πορεία της αίτησής σας αν είναι πλήρης ή ελλιπής  . Σε περίπτωση που η αίτησής σας είναι με ελλιπή δικαιολογητικά  θα πρέπει από  13/08/2020 έως 17/08/2020 να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την ένστασής σας και να επισυνάψετε σε pdf τα δικαιολογητικά που θα σας ζητήσουνε  αναφέροντας και τον λόγο για την οποία την υποβάλλετε .
Στις 20/08/2020 η ΕΕΤΑΑ θα ανακοινώσει τα οριστικά αποτελέσματα και χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxis θα ενημερωθείτε αν λαμβάνετε voucher.
Σε περίπτωση που λάβετε voucher για παιδικό τμήμα αρχικά και  ενδιαφέρεστε για εγγραφή του παιδιού σας στις Δομές του Δήμου Διονύσου,  για τις οποίες προηγουμένως θα έχετε ενημερωθεί αν έχει γίνει δεκτό το παιδί σας από τα αποτελέσματα της ΕΣΤΙΑΣ,  να μας αποστείλετε από  24/08/2020 έως 28/08/2020 το voucher στο e-mail : estia@dionysos.gr
 Από τις 31/08/2020  έως  01/09/2020 θα πρέπει η μητέρα να προσέλθει στα γραφεία μας , επί της οδού  Κοιμ.Θεοτόκου 26-28, στον  Αγ.Στέφανο,  για την υπογραφή της σύμβασης και εξουσιοδότησης. Απαιτείται να έχει μαζί της το voucher σε περίπτωση που δεν το έχει στείλει στο e-mail μας καθώς και υποχρεωτικά την ταυτότητά της .
 Σας ενημερώνουμε τέλος ότι η ΕΕΤΑΑ φέτος ΔΕΝ δίνει την δυνατότητα αλλαγής Δομής /Φορέα,  παρά μόνο για σοβαρούς λόγους , επομένως θα πρέπει η δομή που θα επιλέξετε να αποτελεί και την οριστική σας επιλογή. 

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.