Προς 


Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Ιωάννη Βρούτση

Διοικητή του e-ΕΦΚΑ
κ. Χρήστο Χάλαρη

Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών του e-ΕΦΚΑ

κ. Χρήστο Λιαπάκη

 

Κοινοποίηση

Γενική Γραμματέα του Υπ. Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων
κα Άννα Στρατινάκη

Διευθυντή του γραφείου του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Παναγιώτη Δουφεξή

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 120 


Θέμα: Άμεση ανάρτηση οδηγιών και μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ΑΠΔ Ιουνίου-Ιουλίου για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων.

 

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 307/Συν.26/27.08.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., παρατάθηκε μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 2020 η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. για τις κάτωθι κατηγορίες:

1) Ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου 2020 και Ιουλίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για τους:

  • εργαζόμενους, που έχουν ενταχθεί τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρο 31 του Ν. 4690/2020),
  • εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2020 (άρθρο 32 του Ν. 4690/2020),
  • εποχικά εργαζόμενους - χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης - που επαναπροσλήφθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2020 από εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (άρθρο 33 του Ν. 4690/2020).

2) Ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019 και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών (άρθρο 123 παρ. 1 και 3 του Ν.4714/2020) μη ενταγμένων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων πρόσθετων επιβαρύνσεων, προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων.


Στο γενικό έγγραφο e-ΕΦΚΑ με αρ. 196050/28.8.2020, όπου συμπεριλαμβάνεται και η παραπάνω απόφαση, αναφέρετε:


Οδηγίες για την ασφαλιστική τακτοποίηση των ανωτέρω κατηγοριών εργαζομένων που θα εξειδικεύσουν, μεταξύ άλλων, θέματα απεικόνισης της ασφάλισής τους στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), θα παρασχεθούν με νεότερο έγγραφό μας, βάσει Κ.Υ.Α. που αναμένεται να εκδοθούν.”


Όμως, μέχρι στιγμής αυτές οι οδηγίες δεν έχουν εκδοθεί και έχοντας φτάσει μία ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας, είναι κατ’ ελάχιστον απαράδεκτο να καθυστερεί τόσο η έκδοση των σχετικών οδηγιών για ένα τόσο σημαντικό μέτρο και να φτάνουμε για ακόμα μία φορά, τελευταία στιγμή, να ζητάμε να μας παρέχετε τα αυτονόητα εργαλεία για να γίνει σωστά η εφαρμογή των μέτρων με τον τρόπο που έχετε αποφασίσει. Θα είναι άδικο να χάσουν την στήριξη αυτή οι επιχειρήσεις λόγω πιθανών παρερμηνειών.


Επιπρόσθετα, οι εταιρείες που υποστηρίζουν μηχανογραφικά τις μισθοδοσίες των επιχειρήσεων, δεν έχουν λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να διαμορφώσουν τα προγράμματά τους με τη δυνατότητα να μπορούν να διαχειριστούν αυτού του είδους τις υποβολές, καθιστώντας το έργο των συναδέλφων πρακτικά αδύνατο.


Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία:

  • η ΑΜΕΣΗ ανάρτηση των οδηγιών για τις παραπάνω υποβολές των Α.Π.Δ. και οι όποιες μελλοντικές οδηγίες να εκδίδονται αμέσως μετά την έκδοση της κάθε εγκυκλίου, χωρίς καθυστέρηση.

  • η υποβολή των δηλώσεων να έχει προθεσμία τουλάχιστον 20 ημέρες μετά την έκδοση των σχετικών οδηγιών και για την συγκεκριμένη περίπτωση να μεταφερθεί η καταληκτική ημερομηνία ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

  • να υπάρξει δυνατότητα να γίνονται ορθές επαναλήψεις, χωρίς πρόστιμο, σε Α.Π.Δ. που έχουν ήδη κατατεθεί.

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


  
  
  

ο Πρόεδρος

η Γενική Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Τσιώρα Ανδρομάχη

  

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

Σταυρουλάκης Κων/νος

  

ο Ταμίας

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Πάτσιας Χρήστος

  
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Νάκας Αστέριος

 

Σαββάκης Θεόδωρος

 

Μουσελλής Εμμανουήλ

 

Λαμπρόπουλος Κων/νος

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.