Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε  συνάντηση αντιπροσωπείας  της Κ.Ε.Δ.Ε., με εκπροσώπους της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης για θέματα συνεργασίας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.

Από την πλευρά της Κ.Ε.Δ.Ε. παρευρέθηκαν με φυσική παρουσία ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας,  Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. και Πρόεδρος του Σ.ΠΑ.Π. Βλάσσης Σιώμος , ο Γενικός Διευθυντής της Κ.Ε.Δ.Ε. Γιάννης Καραγιάννης και μέσω τηλεδιάσκεψης ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε.Δ.Ε. Δημήτρης Καφαντάρης και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της Κ.Ε.Δ.Ε. Δημοσθένης Κουπτσίδης.

Από την πλευρά της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης παρευρέθηκαν με φυσική παρουσία  η Διευθύντρια του Γραφείου Αθήνας της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης Μαρία-Λουίζα Μαντζφλάρη, το Στέλεχος της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης  Ναυσικά Νικοδημοπούλου και ο Δήμαρχος Δράμας και Συντονιστής για θέματα  Ελληνογερμανικής Συνέλευσης Χριστόδουλος Μαμσάκος.

Ειδικότερα στη συνάντηση ο Βλάσσης Σιώμος  έθεσε 10 ζητήματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Ε. και της  Ελληνογερμανικής Συνέλευσης .

Η  διερευνητικού χαρακτήρα  συνάντηση για τα ζητήματα  που σε πρώτη προτεραιότητα μπορεί να υπάρξει αμοιβαίο ενδιαφέρον και μεταφορά εμπειριών , καλών πρακτικών και τεχνικής υποστήριξης από τη πλευρά της Γερμανικής πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης κατέληξε στα εξής συμπεράσματα και άμεσες ενέργειες :

  1. Έγινε συζήτηση για τις ενέργειες και τη πρακτική των Γερμανικών Δήμων στην αντιμετώπιση του covid 19. Με δεδομένο ότι στη Γερμανία υπάρχει ένα διαφορετικό  θεσμικό περιβάλλον   με δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  στην ευθύνη της αυτοδιοίκησης εκτιμήθηκε ότι  με αφορμή αυτό θα πρέπει να γίνει μια αναλυτική ενημέρωση από πλευράς  γερμανικών Δήμων  για την άσκηση αρμοδιοτήτων στα θέματα  πρωτοβάθμιας υγείας, κοινωνικής φρο0ντίδας, παιδείας και πολιτικής προστασίας.

Η ενημέρωση αυτή και η μεταφορά της εμπειρίας από την άσκηση των αρμοδιοτήτων  στους Γερμανικούς Δήμους θα βοηθήσει την Κ.Ε.Δ.Ε. στη διατύπωση τελικών προτάσεων στους τομείς αυτούς στα πλαίσια της συζητούμενης διοικητικής μεταρρύθμισης.

  1. Για την ανάγκη αυτή και προκειμένου να προχωρήσει  διευρυμένα και με συγκεκριμένα θέματα προτεραιότητας η Ελληνογερμανική Συνεργασία  μεταξύ των  πρωτοβάθμιων αυτοδιοικήσεων των δύο χωρών προτάθηκε η οργάνωση ενός workshop τις επόμενες ημέρες ώστε η γνώση που θα μεταφερθεί και τα συμπεράσματα ν’ αξιοποιηθούν  για τις προτεινόμενες θεσμικές αλλαγές  που έχουν εξαγγελθεί από την ελληνική κυβέρνηση.

  2. Την ανάγκη να υποστηριχθούν οι Δήμοι  στη προσαρμογή και την εφαρμογή του Ν. 4663/2020 για τη πολιτική προστασία μέσα από ένα οριζόντιο πρόγραμμα συλλογικής υποστήριξης με τη συμμετοχή  του Ι.Τ.Α. ή και της Π.Ε.Τ.Α..

Ιδιαίτερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στην υποστήριξη  των μικρών  τουλάχιστον Δήμων στην εκπόνηση των τοπικών επιχειρησιακών σχεδίων πολιτικής προστασίας. Μέσα από την Ελληνογερμανική Συνεργασία θα μπορούσε να υποστηριχθεί η διαδικασία αυτή με μεταφορά της σχετικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας των Γερμανικών Δήμων και τη δημιουργία κατάλληλων εργαλείων και προτύπων για τη διευκόλυνση των ελληνικών Δήμων.

  1. Μεταφορά τυχόν αντίστοιχης Γερμανικής εμπειρίας  προκειμένου  να δημιουργηθεί στη Κ.Ε.Δ.Ε. ένας μηχανισμός άμεσης υποστήριξης των Δήμων που πλήττονται με επιτόπια παρουσία για την επιστημονική καθοδήγηση και την επιχειρησιακή τους ενίσχυση στο πρώτο μετακαταστροφικό στάδιο.

  2. Εξέταση της δυνατότητας  για δωρεά μηχανολογικού εξοπλισμού πυρόσβεσης ή και άλλων οχημάτων μέσα  από Γερμανικούς Δήμους ή εθελοντικούς πυροσβεστικούς σταθμούς σε εθελοντικές ομάδες και κλιμάκια  που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Η δωρεά αυτή θα μπορούσε να κατευθυνθεί και σε περιφερειακούς ελληνικούς Δήμους που εμφανίζουν ελλείψεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό πολιτικής προστασίας.

Η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να πάρει τη μορφή ενός μνημονίου συνεργασίας    μεταξύ της ΚΕΔΕ και της αντίστοιχης ένωσης των Γερμανικών Δήμων και να καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες παροχής και αξιοποίησης της δωρεάς αυτής.

  1. Η μεταφορά τεχνογνωσίας για το ζήτημα της αντιπλημμυρικής στο θεσμικό επίπεδο – δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμα ‘’γκρίζες’’ ζώνες στο επίπεδο των αρμοδιοτήτων -  και στο επιχειρησιακό επίπεδο  για τη προστασία  και θωράκιση  με αντιπλημμυρικά έργα οικισμών και πόλεων. 

  2. Τέλος το  workshop που θα οργανωθεί μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Ε. και της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης  θα  εξετάσει τα πιο πάνω θέματα και ενδεχομένως και άλλα ζητήματα που θα τεθούν από τις δύο πλευρές.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας, Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. και Πρόεδρος του Σ.ΠΑ.Π. Βλάσσης Σιώμος αφού έδωσε το λόγο σε όλους τους συμμετέχοντες, δήλωσε:

«Στη σημερινή  συνάντηση μεταξύ  Κ.Ε.Δ.Ε. και Ελληνογερμανικής Συνέλευσης κατατέθηκαν προτάσεις  για   θέματα που αφορούν την Πολιτική Προστασία και απασχολούν τους Ελληνικούς Δήμους  και για τα οποία μπορεί να υπάρξει αμοιβαίο ενδιαφέρον και μεταφορά εμπειριών , καλών πρακτικών και τεχνικής υποστήριξης από τη πλευρά της Γερμανικής πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και αποφασίστηκε σε πρώτο χρόνο η  οργάνωση  workshop μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Ε. και της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης  που θα  εξετάσει τα πιο πάνω θέματα και ενδεχομένως και άλλα ζητήματα που θα τεθούν από τις δύο πλευρές. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες για τις εξαιρετικές προτάσεις που θα είναι χρησιμότατες  για την συζήτηση και επίλυση των τόσο σημαντικών ζητημάτων που απασχολούν τους δήμους των 2 χωρών.» 

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.