Αναρτήθηκαν (4.12.2020) από το Υπουργείο Εσωτερικών οι θέσεις για την κινητικότητα.


Σε συνέχεια της από 19 Οκτωβρίου 2020 ανακοίνωσης της έναρξης του α’ σταδίου του κύκλου κινητικότητας έτους 2020, κατά την οποία κλήθηκαν οι φορείς που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν με την υποβολή αιτημάτων είτε για μετάταξη είτε για απόσπαση, στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της 24ης & 27ης Νοεμβρίου 2020 της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτημάτων και το Υπουργείο Εσωτερικών ανάρτησε την Παρασκευή, 4.12.2020, τις εγκεκριμένες θέσεις στη σχετική εφαρμογή (apografi.gov.gr).


Στον κύκλο αυτό, oι φορείς που θέσεις τους εγκρίθηκαν και θα δημοσιευθούν ανέρχονται σε 568 και το αντίστοιχο σύνολο θέσεων σε 12.221, με το 10% αυτών να αφορά αποσπάσεις και το 90% μετατάξεις.


Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στους φορείς υποδοχής και κατόπιν αξιολόγησής τους, από τα αρμόδια όργανα, θα επιλεγούν οι καταλληλότεροι για την προκηρυσσόμενη θέση.


Η κινητικότητα, πλέον, συνδέεται με άμεσο τρόπο με τις διαδικασίες πρόσληψης, με σκοπό τη δημιουργία ενός ολιστικού μοντέλου διαδικασιών στελέχωσης άρρηκτα συνδεδεμένων μεταξύ τους, που εξυπηρετεί, συνδυαστικά, τις ανάγκες του Δημοσίου και των υπαλλήλων και διασφαλίζει τη συνέχεια και τη συνάφεια των σχετικών αιτημάτων των φορέων.


Επιπροσθέτως, με τη διαδικασία της κινητικότητας των υπαλλήλων ενισχύεται η στελέχωση των υπηρεσιών, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να αξιοποιήσουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, εμπλουτίζοντας την εργασιακή εμπειρία τους.
Διάγραμμα: Κύκλος 2020_Υποβληθείσες θέσεις ανά φορέα υποβολής και ανά τύπο μετακίνησης

* Τα αιτήματα αποστέλλονται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, από τους Υπουργούς για τις υπηρεσίες των Υπουργείων των οποίων προΐστανται, καθώς και για τα εποπτευόμενα νομικά τους πρόσωπα, τους Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις υπηρεσίες τους και για τους ΟΤΑ α` και β` βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και τους επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών.


Από τις θέσεις που υποβλήθηκαν εγκρίθηκε περίπου το 90% αυτών, καθώς απορρίφθηκαν τα αιτήματα τα οποία δεν πληρούσαν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις.


Συγκεκριμένα, για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης, οι εγκριθείσες θέσεις ανέρχονται σε 12.221, και αναλύονται σε: 


  • 11.228 θέσεις προς μετάταξη και 

  • 993 θέσεις προς απόσπαση.
Διάγραμμα 1: Κύκλος 2020_Εγκριθείσες θέσεις ανά τύπο μετακίνησης 
Αναλυτικότερη παρουσίαση αναρτημένων θέσεων


  • Οι περισσότερες θέσεις προς πλήρωση με μετάταξη ή απόσπαση αφορούν σε ένα ισοδύναμο ποσοστό στα Υπουργεία (κεντρικές υπηρεσίες και εποπτευόμενοι) και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ α΄ και β΄ και τα νομικά πρόσωπα).


  • Στους Δήμους αφορά το 33% των συνολικά εγκεκριμένων θέσεων και στις Περιφέρειες το 10%.


  • Ως προς τα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους, σημαντικός αριθμός θέσεων (άνω του 50%) προβλέπεται στα Υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών και σε φορείς αυτών.


  • Τέλος, προβλέπεται και ένας σημαντικός αριθμός θέσεων προς πλήρωση στις Ανεξάρτητες Αρχές.Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στα διαγράμματα που ακολουθούν:
Διάγραμμα 2: Κύκλος 2020_Εγκριθείσες θέσεις ανά γενική κατηγορία φορέα 


Διάγραμμα 3: Κύκλος 2020_Εγκριθείσες θέσεις ανά γενική κατηγορία φορέα 

Αναλυτικά, οι θέσεις που αναρτήθηκαν προς πλήρωση για αποσπάσεις και μετατάξεις έχουν ως ακολούθως:


ΦΟΡΕΙΣ 

Αποσπάσεις

Μετατάξεις

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

2

386

388

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

17

332

349

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

9

732

741

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

2

666

668

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

24

1621

1645

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

692

692

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

54

1679

1733

 

108

6108

6216

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

219

219

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

0

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

12

6

18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (πρώην ΕΣΥΕ)

 

66

66

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

3

3

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

17

17

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

20

 

20

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

1

1

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

1

2

3

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

6

8

14

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

3

4

7

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΘΑΕΕ)

3

4

7

 

45

330

375

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

16

299

315

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

142

142

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

13

82

95

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

12

206

218

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

45

730

775

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

6

127

133

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

14

84

98

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

27

503

530

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

125

1525

1650

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

238

181

419

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

68

362

430

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

71

7

78

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

139

42

181

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

15

24

39

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

347

347

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

51

129

180

 

840

4790

5630

Γενικό Άθροισμα**

993

11228

12221

** Στις εγκεκριμένες των Υπουργείων περιλαμβάνονται οι θέσεις των υπηρεσιών τους, και των εποπτευόμενων φορέων.

Στις εγκεκριμένες των Α.Δ περιλαμβάνονται οι θέσεις των υπηρεσιών τους, των εποπτευόμενων, καθώς και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων και φορέων αυτών.


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.