Προσεισμικό έλεγχο και συστήματα πυρασφάλειας σε όλα τα σχολεία της πόλης εξασφάλισε η δημοτική αρχή, μέσα από ένα έργο 1 εκατ. ευρώ, μετά από συντονισμένες προσπάθειες ειδικευμένης επιστημονικής ομάδας, στα πλαίσια του προγράμματος «Αντώνης Τρίτης».


Ένα πάγιο πλέον αίτημα της σχολικής κοινότητας γίνεται πραγματικότητα, ώστε όλα τα σχολικά κτίρια να αποκτήσουν σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία.
 
Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει τον πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο και αποσκοπεί σε μια πρώτη αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των σχολείων και των δημοτικών κτιρίων, με στοιχεία που συλλέγονται και καταγράφονται με βάση τα πρότυπα του Ο.Α.Σ.Π.
 
Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μία λεπτομερή αξιολόγηση των δομικών υλικών προκειμένου να οδηγηθούμε στον τριτοβάθμιο έλεγχο, ο οποίος απαιτεί πλήρεις μελέτες αποτίμησης της σεισμικής ικανότητας των κτιρίων σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της σεισμικής μηχανικής. 
Παράλληλα χρηματοδοτείται και ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσεων Ενημέρωσης, Πληροφόρησης, Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης του γενικού πληθυσμού καθώς επίσης και συγκεκριμένων ομάδων σε θέματα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου και Καταστροφών και Συνοδών Γεωδυναμικών Φαινομένων.
 
Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών Αποτίμησης - Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) & Τευχών Δημοπράτησης για τις κρίσιμες υποδομές που θα επιλεγούν κατόπιν της σχετικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου ελέγχου. Στις μελέτες αυτές θα περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.