Ο Δήμος Παιονίας, επικεφαλής κοινοπραξίας 3 Δήμων, πρόκειται να υλοποιήσει στο διάστημα 06 Ιουνίου έως 10 Ιουνίου 2022 την τρίτη εκπαιδευτική κινητικότητα προσωπικού στην Κύπρο, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Τίτλος του έργου είναι: «Διευρωπαϊκή Κινητικότητα Στελεχών Δήμων για Απόκτηση Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων ώστε να Ανταποκρίνονται στις Αυξημένες Απαιτήσεις Υψηλής Ποιότητας Υπηρεσιών» (CROSS MU.BILITY). Στην εκπαιδευτική κινητικότητα θα συμμετάσχουν από την εθνική κοινοπραξία συνολικά 12 υπάλληλοι και προϊστάμενοι των τεχνικών υπηρεσιών, προγραμματισμού/σχεδιασμού στρατηγικής, πολιτισμού, διοικητικών υπηρεσιών, πρασίνου/προστασίας περιβάλλοντος ανακύκλωσης.

Με πρωτοβουλία του Δήμου Παιονίας το 2019 συγκροτήθηκε Κοινοπραξία που αποτελείται, πέρα από το Δήμο Παιονίας (επικεφαλής εταίρος/συντονιστής), από το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και το Δήμο Ηλιούπολης.  Η πρόταση υποβλήθηκε από το Δήμο Παιονίας εκ μέρους της κοινοπραξίας, στο πλαίσιο της δράσης «KA1 Κινητικότητα Προσωπικού στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης». Πρωταρχικός στόχος της εθνικής κοινοπραξίας είναι να γνωρίσει και υιοθετήσει το προσωπικό των Δήμων καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο εξωτερικό αλλά και να τις μεταφέρει σε συναδέλφους αντίστοιχων τμημάτων, με απώτερο σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες.

Η πρώτη εκπαιδευτική κινητικότητα υλοποιήθηκε επιτυχώς το Δεκέμβρη του προηγούμενου έτους στην Πορτογαλία. Η δεύτερη εκπαιδευτική κινητικότητα υλοποιήθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας τον Μάρτιο του 2022. Μέσω της πραγματοποίησης των δύο πρώτων εκπαιδευτικών κινητικοτήτων, το προσωπικό της κοινοπραξίας των Δήμων αποκόμισε τεχνογνωσία που αφορούσε την παροχή υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έλαβε γνώσεις για τα ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων, αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης Ευρωπαϊκών πόρων και προγραμμάτων αλλά και για την τουριστική προβολή και πολιτιστική κληρονομιά.

Στο παρόν στάδιο, όσον αφορά την τρίτη και τελευταία εκπαιδευτική κινητικότητα του έργου, το προσωπικό της εθνικής κοινοπραξίας θα ενημερωθεί για το αυτοδιοικητικό σύστημα της Κύπρου και τις μεθόδους εργασίας που εφαρμόζουν στην οργάνωση των υπηρεσιών, στην κατάστρωση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, στην οικονομική διαχείριση, την προσέλκυση επενδύσεων και στην οργάνωση των υπηρεσιών πρόνοιας και υποστήριξης ευπαθών ομάδων. Στην Πάφο, όπου εδρεύει ο Οργανισμός Προώθησης Ευρωπαϊκών Θεμάτων- ΟΠΕΘ (Organization for Promotion of European Issues)- υπεύθυνος φορέας υποδοχής πρόκειται να πραγματοποιηθούν εισηγήσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Δήμους και Δημοτικές επιχειρήσεις. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν σφαιρική εικόνα για τις δομές των Δήμων και θα ανταλλάξουν χρήσιμες απόψεις με συναδέλφους όχι  μόνο της Κύπρου αλλά και μεταξύ των Δήμων της εθνικής κοινοπραξίας.

Εικόνα που περιέχει κείμενο

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματαΕικόνα που περιέχει κείμενο

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματαΕπισημαίνεται ότι στην προετοιμασία υποβολής της πρότασης με επικεφαλής της κοινοπραξίας το Δήμο Παιονίας, συνέβαλε το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε., όσον αφορά στον εντοπισμό των εταίρων αλλά και, λόγω της γνώσης του αντικειμένου και των επαφών με τους Δήμους της Κοινοπραξίας και τους φορείς υποδοχής στο εξωτερικό.

 

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.