Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α’ 136) και ισχύει πλέον ως Νόμος 4954/2022 το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που ψηφίστηκε την Πέμπτη και χαρακτηρίζεται από το Άρθρο που κατήργησε το δικαίωμα των Δημοτικών Συμβούλων – Επικεφαλής Παρατάξεων να θέτουν ΠΡΟ ημερησίας κατεπείγοντα θέματα στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

Το Νομοσχέδιο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με 52 άρθρα, κατατέθηκε με 67 και τελικά έφτασε να ψηφίζεται με 91 άρθρα! Δηλαδή, περίπου για το μισό Νομοσχέδιο δεν τηρήθηκε η δημόσια διαβούλευση και οι πολίτες και Φορείς αποκλείστηκαν από τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη και τις προτάσεις τους.


Ειδικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Νόμος 4954/2022 περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές, όπως

- Άρθρο 41 η φίμωση των Δημοτικών Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης  

- Άρθρο 52 Θα απαιτείται σύμφωνη γνώμη Δημάρχου, όχι μόνο για τις μετατάξεις, αλλά και για τις αποσπάσεις των Δημοτικών Υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης

- Άρθρο 57 Οι Σύμβουλοι/Συνεργάτες Δημάρχων θα συντάσσουν έγγραφα των Οικονομικών Υπηρεσιών  

- Άρθρα 63 έως 67 Πολιτικά πρόσωπα θα διοριστούν στην ηγεσία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  

- Άρθρο 73 Πάλι αλλαγές για τις Δημοτικές Υπηρεσίες Δόμησης, και μάλιστα, σε συγκεκριμένες περιφέρειες, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, παίρνει τις αρμοδιότητες το Υπουργείο  

- Άρθρο 74 Κι άλλη παράταση για τη «Διοικητική Υποστήριξη» Δήμων, έως την Πρωτοχρονιά 2023

- Άρθρο 78 Άλλαξαν (πάλι) οι τρόποι συνεδριάσεων σε Δήμους και Περιφέρειες  

- Άρθρο 42 Πρόσθετη εξαίρεση στις επιχορηγήσεις Ανωνύμων Εταιρειών Ο.Τ.Α.

- Άρθρο 43 Διάθεση εσόδων Τέλους  Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) 

- Άρθρο 44 Αδήλωτα τετραγωνικά

- Άρθρο 45 Αναδοχή οφειλών λυομένων Νομικών Προσώπων από Ο.Τ.Α.

- Άρθρο 46 Προσθήκη στο νομικό πλαίσιο για τις Προγραμματικές Συμβάσεις της Αυτοδιοίκησης

- Άρθρα 55 – 56 Σημειακές τροποποιήσεις στον Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, για τις κρίσεις Προϊσταμένων 

- Άρθρο 51 Εκκίνηση ημερομηνίας κατάρτισης συμβάσεων ορισμένου χρόνου

- Άρθρο 69 Παράταση στο Πρόγραμμα «Θησέας»

- Άρθρο 70 Παράταση για τις χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από Δήμους

- Άρθρο 71 Εξαίρεση ετών για την υποχρεωτική λύση Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ

- Άρθρο 72 Τροποποίηση στο άρθρο για το πότε δεν απαιτείται Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

- Άρθρο 75 Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. και «Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

- Άρθρο 76 Παραβάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

- Άρθρο 79 Έλεγχοι Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας από γειτονική Περιφερειακή Ενότητα

- Άρθρο 81 Διόρθωση στοιχείων Μητρώων Δημοσίου Τομέα

- Άρθρα 31 έως και 40 Αλλαγές για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, με ειδικά το άρθρο 37 για τις «Αρμοδιότητες Ο.Τ.Α.»

- Άρθρα 58-60 Νέο πλαίσιο για την Υπαίθρια Διαφήμιση με τροποποίηση των σχετικών αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α.


  Το Φ.Ε.Κ. Α’ 136 με το νέο Νόμο 4954/2022 ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.