Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης - Πεύκης κ. Αναστάσιος Μαυρίδης είχε σήμερα συνάντηση εργασίας με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Καραμέρο και άλλους Δημάρχους του Βορείου Τομέα Αθηνών με αντικείμενο συζήτησης το Επιχειρησιακό σχέδιο των Δήμων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Ο κ. Μαυρίδης στη διάρκεια της διαβούλευσης εξέφρασε απόψεις, οι οποίες αργότερα θα κατατεθούν και ως επίσημες και ώριμες προτάσεις, για δράσεις σε τοπικό επίπεδο λαμβάνοντας βέβαια πάντα υπόψη τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχονται σε εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο.
Οι προτεραιότητες που τέθηκαν αφορούν σε προτάσεις για τους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, το περιβάλλον, τους τρόπους αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, την πιθανή αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη συμμετοχή των πολιτών σε αυτή και τέλος την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.