Ο Δήμος Διονύσου με αφορμή ερωτήματα δημοτών για το ζήτημα της αποχέτευσης στη Δροσιά καθώς και την επισκευή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς σημειώνει:
Το έργο αποχέτευσης της Δροσιάς κατασκευάστηκε ως γνωστόν με εργολαβία η οποία δημοπρατήθηκε στις 7/9/2010 και ξεκίνησε στις 4/4/2011. Όμως στην πράξη σταμάτησε να εκτελείται και εγκαταλείφθηκε ένα χρόνο αργότερα. Μετά από ενέργειες της παρούσης διοίκησης ολοκληρώθηκε η διαδικασία «κατάτμησης» της εργολαβίας, η οποία εκκρεμούσε από τριετίας με ποσοστό 55% εκτελεσμένου, (με όποιο τρόπο και αν εκτελέστηκε, πλημμελή ή επιμελή, δεν είναι του παρόντος). Στόχος ήταν το μεν εκτελεσμένο τμήμα του έργου να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι συνδέσεις, το δε ανεκτέλεστο υπόλοιπο 45%, να συνδυαστεί και να ενταχθεί σύμφωνα με τους κανόνες των χρηματοδοτούμενων έργων, ώστε να εκτελεστεί στο άμεσο μέλλον. Η ΕΥΔΑΠ κατά προτεραιότητα πραγματοποίησε την παραλαβή του εκτελεσμένου έργου σε εξέλιξη.
Δεν είναι της παρούσης η αναζήτηση και απόδοση ευθυνών για όλα τα παραπάνω, δεδομένου ότι η νυν διοίκηση είναι αποφασισμένη να αναζητά τις λύσεις για θέματα τόσο κρίσιμα, τα οποία προσφέρονται μεν για πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά η επίλυσή τους είναι επιτακτική και αυτό αποτελεί κοινή πεποίθηση όλων. Οι όποιες κακοτεχνίες συγκεντρώνονται και καταγράφονται στα δελτία παραλαβής της ΕΥΔΑΠ. Η αποκατάστασή τους από τον εργολήπτη θα δρομολογηθεί από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία διευκρινίζεται ότι είναι η Περιφέρεια Αττικής.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.