Πρόστιμο, ύψους 30.000 ευρώ, αποφάσισε να επιβάλει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στον δήμο Τρίπολης, ύστερα από καταγγελία πολίτη και έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, για απόθεση σύμμικτων αστικών απορριμμάτων, στον χώρο παλαιού λατομείου, στη θέση Άγιος Βλάσης.

Όπως αναφέρει η Περιφέρεια, στον χώρο έχουν εναποτεθεί περίπου 7.000 κυβικά μέτρα, χωρίς τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές άδειες και ο χώρος δεν είναι περιφραγμένος, ενώ η ποσότητα των απορριμμάτων έχει αποτεθεί ανεξέλεγκτα σε μη στεγανό δάπεδο.

Επίσης, ο δήμος Τρίπολης καλείται να παύσει τη λειτουργία του χώρου και να μεταφέρει τα υπάρχοντα απορρίμματα σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση, εντός ενός μήνα, αλλιώς θα επιβληθούν εκ νέου διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο Ν.1650/86. Παράλληλα, μέχρι να παυθεί η λειτουργία του χώρου, θα πρέπει να γίνει προσωρινή περίφραξή του για την αποφυγή κινδύνων για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
Επιπλέον, διατάσσεται να διαβιβαστεί ο φάκελος της υπόθεσης στη δικαιοσύνη για ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων.

Κατά αυτής της απόφασης, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ασκήσει προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησής της στον δήμο Τρίπολης, ενώ αναφορικά με τη νομιμότητα έκδοσής της, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου, μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσιοποίησή της.πηγη ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.