Με 5 νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ, που θα εξασφαλίσουν εργασία σε 67.000 ανέργους, ξεκινάνε οι δράσεις του Yπουργείου Εργασίας για την καταπολέμηση της ανεργίας το 2016. Μάλιστα, από τον πρώτο μήνα, μέσα στον Ιανουάριο, θα προκηρυχτούν οι 2 πρώτες δράσεις.

Ενώ μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχουν προκηρυχθεί συνολικά 5 νέα προγράμματα για ανέργους όλων των κατηγοριών (νέοι, γυναίκες, μακροχρόνια άνεργοι κ.ά.). Βασική προϋπόθεση και απώτερος στόχος των συγκεκριμένων δράσεων είναι ότι ένα ποσοστό των ανέργων που θα συμμετάσχει σε αυτά θα συνεχίζει να εργάζεται και μετά τη λήξη τους.
Οι 5 δράσεις
Ειδικότερα, τα προγράμματα που θα τρέξουν μέσα στους επόμενους τρεις μήνες είναι τα εξής:
–Τον Ιανουάριο θα ξεκινήσει η υλοποίηση προγράμματος 10.000 θέσεων εργασίας 12μηνης διάρκειας, με έμφαση στους μακροχρόνια και πολύ μακροχρόνια ανέργους, στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών.
–Τον ίδιο μήνα, θα ξεκινήσει και το πρόγραμμα voucher που απευθύνεται σε 26.000 ανέργους ηλικίας 29 μέχρι 64 ετών και προβλέπει την εγγυημένη απασχόληση έξι μηνών σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για το αναθεωρημένο πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης και απασχόλησης, συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ.
–Τον Φεβρουάριο θα τρέξει το πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων 18-24 ετών, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους.
Ταυτόχρονα θα ξεκινήσει και το αντίστοιχο πρόγραμμα για 5.000 νέους άνεργους ηλικίας 25-29 ετών, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες.
–Ενώ το πρόγραμμα «Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης» για 8.000 νέους ανέργους έως 24 ετών, για την προώθησή τους, εναλλακτικά, σε προγράμματα κατάρτισης με εγγυημένη 12μηνη απασχόληση έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2016.
–Τον ίδιο μήνα θα υλοποιηθεί και το μεγάλο πρόγραμμα των 10.000 θέσεων που αφορά απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και ένταξη σε θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, για νέους ανέργους ηλικίας 18-24 ετών και 3.000 θέσεων για νέους ανέργους 25-29 ετών.
Αξίζει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι μετά τον Μάρτιο του 2016 αναμένεται να ξεκινήσει και το νέο μεγάλο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που θα αφορά 104.000 θέσεις οκτάμηνης απασχόλησης.
Πιστοποιήσεις
Πολλές από αυτές τις νέες δράσεις είναι αναθεωρημένες και θα οδηγούν σε πιστοποίηση γνώσεων και σε εφοδιασμό των ανέργων με τα απαραίτητα προσόντα, ώστε να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και όχι να επιστρέφουν στην ανεργία. Μάλιστα, θα υπάρξουν στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας, σε κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας που έχουν τοπικά μεγαλύτερη βαρύτητα και δυναμική, καθώς και σε ειδικές κατηγορίες ανέργων, όπως εκείνη των νέων επιστημόνων (που αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό), των γυναικών και των ανέργων άνω των 50 ετών.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.