Με την υπ’ αριθμ. 7591/2015 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα Μείζονος– Επταμελούς Σύνθεσης), που λάβαμε στα χέρια μας χθες, 10η.02.2016, έγινε δεκτή η αίτηση του Δήμου μας για αναθεώρηση της υπ’ αριθ. 630/2015 Απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία είχε αρχικά απορριφθεί η αίτησή ανάκλησης που είχαμε υποβάλλει κατά της 5/2015 Πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Βοιωτίας – Φωκίδας.

Με απλά λόγια πετύχαμε μετά από δύσκολο δικαστικό αγώνα να ανατρέψουμε την αρχικά αρνητική κρίση του Επιτρόπου (ο οποίος επικαλέστηκε τυπικό λάθος της Επιτροπής του Διαγωνισμού), αλλά και του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, σχετικά με τη νομιμότητα υπογραφής της σύμβασης με αντικείμενο τη Μελέτη της Πράξης Εφαρμογής Επέκτασης του Σχεδίου Πόλης Άμφισσας.
Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τη μακρά προσπάθεια για την επέκταση του σχεδίου πόλης της Άμφισσας, η οποία μολονότι έχει σχεδιαστεί από το έτος 1990, μέχρι σήμερα ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί.

Δυστυχώς η επέκταση του σχεδίου πόλης με την μελέτη εφαρμογής της έρχεται πλέον σε άσχημη χρονικά περίοδο. Ωστόσο πρόκειται για μια κορυφαία αναπτυξιακή προσπάθεια, ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό που θα καθορίσει την πολεοδόμηση της πρωτεύουσας του Δήμου μας για πολλές δεκαετίες και με βεβαιότητα θα συμβάλλει, ώστε (προσδοκώντας πάντα σε καλύτερες εποχές στο μέλλον) η Άμφισσα να αποκτήσει την πολεοδομική ανάπτυξη που δικαιούται.

Τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση, ενώ κατά τη φάση της εκπόνησής της (που θα διαρκέσει ένα ικανό χρονικό διάστημα), θα απαιτηθεί καλή συνεργασία μεταξύ των μελετητών, των Υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των συμπολιτών μας, που τυγχάνουν ιδιοκτήτες στους τομείς της Επέκτασης.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.