Αποτέλεσμα εικόνας για ακτη ηλιου
Η Δημοτική Αρχή του Αλίμου αποδέχεται με ικανοποίηση την από 25.4.2016 Ανακοίνωση της επιχείρησης «Ακτή του Ήλιου Άλιμος ΑΕ», σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται η είσπραξη εισιτηρίου κ.λπ. χρεώσεων, μέχρι να χορηγηθεί η σχετική Άδεια Λειτουργίας οργανωμένης Ακτής από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου. Αποκαθίσταται έτσι ο θεσμικός σεβασμός στον συμφωνημένο ρόλο του Δήμου στη λειτουργία της Ακτής, που δεν επιτρέπεται να αμφισβητείται από καμία πλευρά.
Απομένει η εκκρεμότητα της καταβολής της οικονομικής οφειλής από την ΕΤΑΔ ΑΕ προς το Δήμο Αλίμου, η οποία δεν έχει γίνει τα τελευταία πέντε (5) συναπτά έτη. Δηλαδή, ενώ η επιχείρηση «Ακτή του Ήλιου ΑΕ» πληρώνει κανονικά κάθε χρόνο το ενοίκιο προς την ΕΤΑΔ ΑΕ (κρατική εταιρεία), η ΕΤΑΔ ΑΕ εδώ και πέντε (5) χρόνια οφείλει προς το Δήμο Αλίμου το ποσοστό που του αναλογεί.
Ο Δήμαρχος Αλίμου το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα:
1. Θα συγκαλέσει συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής για να καθορίσει πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία της «Ακτής του Ήλιου» ως οργανωμένης Ακτής.
2. Θα επιδιώξει την είσπραξη της οφειλής από την ΕΤΑΔ ΑΕ, προχωρώντας ακόμα και σε κατάσχεση σε βάρος των Τραπεζικών της λογαριασμών, εάν αυτό απαιτηθεί.
3. Θα εξακολουθήσει να μεριμνά για την πιστή τήρηση των όσων έχουν συμφωνηθεί με την από 27.4.2001 τριμερή Σύμβαση (Μνημόνιο Συνεργασίας) μεταξύ της ΕΤΑΔ ΑΕ, του Δήμου Αλίμου και της επιχείρησης «Ακτή του Ήλιου ΑΕ» και ιδιαίτερα για την προάσπιση των δικαιωμάτων και του θεσμικού ρόλου του Δήμου Αλίμου στη διοίκηση και διαχείριση της παραλίας του.
4. Εξακολουθεί να επιμένει στο νόμιμο και δίκαιο αίτημα να περιέλθει στο Δήμο Αλίμου η συνολική διοίκηση και διαχείριση όλου του παραλιακού του μετώπου, καθόσον ο Δήμος Αλίμου έχει διαχρονικά αποδείξει ότι μπορεί να αξιοποιεί, να φροντίζει και να αναδεικνύει την παραλία του πολύ καλύτερα από το Κράτος.

Ειδικότερα, ολόκληρη η Ανακοίνωση της «Ακτής του Ήλιου» έχει ως εξής:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η διοίκηση της εταιρείας «Ακτή του Ήλιου Άλιμος ΑΕ» ενημερώνει το κοινό ότι, προς ικανοποίηση σχετικού αιτήματος του Δημάρχου Αλίμου, αναστέλλει την είσπραξη εισιτηρίου εισόδου στην Οργανωμένη Ακτή του Αλίμου, μέχρις ότου ρυθμιστούν οι εκκρεμότητες της ΕΤΑΔ ΑΕ με τον Δήμο Αλίμου. Παρά ταύτα, και προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των παρεχόμενων στην Ακτή υπηρεσιών, θα εξακολουθήσουν να παρέχονται υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, ναυαγοσωστικής κάλυψης και παροχής πρώτων βοηθειών. 
Άλιμος, 25.4.2016
Για την εταιρεία»

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.