Στα πλαίσια βελτίωσης της διαθέσιμης ποσότητας νερού των δεξαμενών της Τ.Κ. Δροσοχωρίου , σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:
α) Καθαρισμός πηγής με αποτέλεσμα την παροχή διπλάσιας ποσότητας νερού
β)Ηλεκτροδότηση βάνας που προϋπήρχε και παράλληλα τοποθέτηση νέου φλοτέρ νερού από το Συνεργείο Ύδρευσης του Δήμου Δελφών, με σκοπό την ελεγχόμενη ροή νερού μεταξύ των δύο δεξαμενών αλλά και τη ρύθμιση της κατανάλωση.
Οι ανωτέρω ενέργειες οδήγησαν στην ενίσχυση των δεξαμενών με επιπλέον ποσότητες νερού και παράλληλα την ορθή διαχείριση του, με αποτέλεσμα την επάρκεια νερού στην Κοινότητα , καθώς υπάρχει συνεχής ροή σε όλα τα σπίτια. Τέλος, παρακαλούμε και για τη δική σας ορθή χρήση , χωρίς να παρατηρούνται περιπτώσεις υπερκατανάλωσης.
Ο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε Άμφισσας            Η Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Δροσοχωρίου
Αριστείδης Αγγελόπουλος                                           Μαρία Τσάφου

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.