Μέσω «Τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμών» (P.O.S), καθώς και δια μεταφοράς χρημάτων μέσω λογαριασμών πληρωμών με υπηρεσίες τύπου web-banking, θα μπορούν να εισπράττουν πλέον οι δήμοι και οι περιφέρειες από τους εκάστοτε υπόχρεους, ειδικούς φόρους, παράβολα, τέλη ενσήμων, χαρτόσημα, πρόστιμα κ.λπ.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται στους ΟΤΑ μετά την πρόσφατη ψήφιση του νόμου 4483/2017 (άρθρο 43).

Ως βασική προϋπόθεση για να κρίνεται νόμιμη η συναλλαγή είναι να έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση με τα οικεία τραπεζικά ιδρύματα. Μάλιστα ο νόμος προβλέπει ότι και συναλλαγές που έγιναν μέσω POS, ή web-banking πριν την ψήφιση και ισχύ του νόμου, είναι νόμιμες εφόσον συντρέχει η παραπάνω προϋπόθεση, να έχει δηλαδή υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ οικείου ΟΤΑ και τραπεζικών ιδρυμάτων.

Να σημειωθεί ότι η ΚΕΔΕ έχει συμφωνήσει με την παραπάνω ρύθμιση, όμως ζητά να απαλλαγούν οι δήμοι από την προμήθεια που πληρώνουν στα οικεία τραπεζικά ιδρύματα για την χρήση των «Τερματικών συσκευών πληρωμής».

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.