Διευκρινίσεις για το πότε η προκαταβολή μισθού επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου και πότε όχι, παρέσχε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, ανταποκρινόμενος σε δεκάδες ερωτήματα επιχειρήσεων, αλλά και εργαζομένων.
Σύμφωνα με έγγραφο του επικεφαλής της ΑΑΔΕ, όταν ο εργαζόμενος λαμβάνει προκαταβολή από το μισθό του και αυτή η προκαταβολή αφαιρείται εντός τριών μηνών από τη μισθοδοσία του, τότε δεν συνιστά δάνειο και δεν επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου 2% ή 3%.
Σε περίπτωση όμως που η προκαταβολή μισθού εξοφλείται σταδιακά και πέραν του τρίμηνου από τις αποδοχές του εργαζομένου τότε θεωρείται δάνειο και υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 3% ή 2%.
Πιο απλά εάν ένας εργαζόμενος με μισθό 1.000 ευρώ λάβει εντός του Σεπτέμβριου προκαταβολή 500 ευρώ από το μισθό του και το ποσό αυτό του αφαιρεθεί από τη μισθοδοσία του την 1η Οκτωβρίου, δηλαδή του πιστωθούν μόνον τα υπόλοιπα 500 ευρώ τότε δεν θα πληρώσει τέλος χαρτοσήμου. Το ίδιο θα συμβεί και εάν το ποσό αυτό του αφαιρεθεί από τη μισθοδοσία και των μηνων Οκτωβρίου και Νοεμβρίου.
Εάν η προκαταβολή όμως που θα λάβει το Σεπτέμβριο κατατμηθεί σε πέντε δόσεις, ήτοι του γίνει παρακράτηση από το μισθό 100 ευρώ μηνιαίως έως το Φεβρουάριο, τότε θα επιβαρυνθεί με τέλος χαρτοσήμου, καθώς θεωρείται πως έχει λάβει δάνειο από τον εργοδότη του.