«Ορθώς διαβιβάστηκε η δικογραφία της Novartis στη Βουλή»
Ψηφίστηκε χθες, παρά τις εκτενείς παρατηρήσεις που είχε υποβάλει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, το ν/σ για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών (ΦΔΠΠ).

Οι εκπρόσωποι της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ παρέστησαν στην ακρόαση φορέων στη Βουλή, καταθέτοντας σειρά επισημάνσεων, που ο airetos.gr κωδικοποίησε και σας παρουσιάζει. 
Κοινό σημείο υπήρξε το αίτημα τους για ενίσχυση της αποκέντρωσης με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ή/και του προσωπικού των ΦΔΠΠ στους Ο.Τ.Α., αίτημα που δεν έγινε αποδεκτό από την Κυβέρνηση.

 Ειδικότερα:

Η ΕΝΠΕ, εκπροσωπούμενη από το μέλος του Δ.Σ., Περιφερειακό Σύμβουλο Αττικής, κ. Δ. Μαραβέλια:
• Διεκδίκησε: 
 οι ΦΔΠΠ να αποτελέσουν δομή εντασσόμενη στον Οργανισμό της οικείας Περιφέρειας και να μεταφερθούν στις Περιφέρειες οι προβλεπόμενοι και αναλογούντες πόροι, εναλλακτικά να εποπτεύονται από την οικεία Περιφέρεια.
 να λειτουργούνμε χωρική αρμοδιότητα αποκλειστικά εντός των ορίων μίας Περιφέρειας
 το προσωπικό τους να ενταχθεί στο ενιαίο σύστημα κινητικότητας
• Εστίασε στη χρηματοδότηση των ΦΔΠΠκαι από τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ, τονίζοντας ότι αυτοί δεν τους εποπτεύουν και δεν διαθέτουν τις σχετικές πιστώσεις.
• Επεσήμανε ότι με το ν/σ, κατά κανόνα, διατηρείται σε ισχύ και η προγενέστερη νομοθεσία, με αποτέλεσμα η πολυνομία και οι ασάφειες να επαυξάνονται και τα ερμηνευτικά προβλήματα να οξύνονται.
• Υπογράμμισε τη σημασία οι ρυθμίσεις του ν/σ:
 να χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και πληρότητα
 να διέπονται από την αρχή της αποκέντρωσης εξουσιών
 να στηρίζονται στην αμεσότητα εφαρμογής τους

Εάν δεν υιοθετηθούν οι προτάσεις της ΕΝΠΕ, υπογράμμισε ο κ. Μαραβέλιας, που είναι προς όφελος του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, τα προβλήματα ελλιπούς οργάνωσης και λειτουργίας, υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης των ΦΔΠΠ θα παραμείνουν άλυτα και μετά την ψήφιση του ν/σ.

Τη σκυτάλη έλαβε ο εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και Περιβάλλοντος, Δήμαρχος Κατερίνης κ. Σ. Χιονίδης, ο οποίος:

• Aνέφερε ότι θα πρέπει να υπάρχει, επιτέλους, ιδιαίτερα από αυτή την Κυβέρνηση,περισσότερη εμπιστοσύνη στη Τ.Α., με μια πιο αποκεντρωμένη διάσταση δια της Τ.Α. και απορρόφησης με ασφάλεια όλων των εργαζομένων.
• Στη δευτερολογία του διευκρίνισε ότι αναφέρεται σε διαδημοτικά ή διαπεριφερειακά όργανακαι ειδικά για τους εργαζομένους ζήτησε με μια τροπολογία όλοι οι υπάλληλοι να περάσουν στους Δήμους και από εκεί και πέρα οι Δήμοι να μπορούν να τους παραχωρούν μέσω αποσπάσεων στους ΦΔΠΠ.
• Τόνισε την παράμετροτων στοιχείων βάσει των οποίων περιοχές υπάγονται στους ΦΔΠΠ, στοιχείων που πρέπει να είναι, όχι μόνο οφθαλμικά, αλλά να βασίζονται σε γεωχωρικά δεδομένα
• Όσον αφορά τους πόρους, έκανε αναφορά στην ύπαρξη σημείου ότι “δύνανται να παίρνουν από τις ΑΠΕ επιπλέον ποσά”, διερωτώμενος εάν αυτό είναι μια “κερκόπορταγια το 3% που είναι υπέρ των τοπικών κοινωνιών”. 
• Επιπλέον, εστίασε:
 στην ανάγκη να προστεθεί πρόβλεψη πως σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. των ΦΔΠΠ, παρόλο που ήδη υπάρχει εκπρόσωπος Τ.Α., να καλούνται υποχρεωτικά, οι οικείοι Δήμοι, με δικαίωμα λόγου, όταν το θέμα θα αφορά την χωρική τους ενότητα
 στο ρόλο που θα επιτελούν οι “συμβουλευτικές Επιτροπές”και πως συνδέεται με τις αρμοδιότητες των Δ.Σ. 
 στον άμισθο χαρακτήρα, προτείνοντας να αλλάξει σε έμμισθος, εκτός από τα πρόσωπα της Τ.Α. που συμμετέχουν, για τα οποία δεν χρειάζεται, όπως ανέφερε, καμία αποζημίωση.
 στο περιεχόμενο της έννοιας “αποφασιστική αρμοδιότητα” του Δ.Σ., εκφράζοντας τον προβληματισμό για το κατά πόσον μπορεί να περιλαμβάνει ζητήματα υπαγόμενα στις κρατικές αρμοδιότητες
 στην εκπροσώπηση τοπικών φορέων και στον τρόπο έγκαιρης διασφάλισης της 
Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, παρά τη σειρά επιφυλάξεων που τεκμηριωμένα ανέλυσε, μίλησε για “ένα καλογραμμένο σχέδιο νόμου, το οποίο έχει πολλές θετικές και πολύ σωστά γραμμένες απόψεις”, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα.

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρες τις τοποθετήσεις των αυτοδιοικητικών εκπροσώπων. 

Το ν/σ θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός της επόμενης εβδομάδας.
Μένει να δούμε εάν η εφαρμογή του θα επαληθεύσει τις δυσοίωνες προβλέψεις της ΕΝΠΕ ότι“τα προβλήματα θα παραμείνουν άλυτα”.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.