«Άγνωστοι λόγοι, προφανώς επειδή ενοχλήθηκαν από την παρουσία πανό για την επικείμενη αιμοδοσία, εδώθει εντολή από τον Δήμαρχο Αρτέμιδος Σπάτων για άμεση αποξήλωση του πανό για το καλό των δημοτών και στη θέση του άκουσον άκουσον να τοποθετηθεί διαφημιστικό πανό για την εκδήλωση μαγαζιού  δημιουργώντας  σφοδρές αντιδράσεις των περιοίκων.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Οι κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικά αυτές που είναι προς βοήθεια του συνανθρώπου δεν υπόκεινται σε καταβολή αντιτίμου, αφού πρόκειται για κοινωνική δράση και μάλιστα για τον καλό των συνανθρώπων μας.Φαίνεται όμως πως ο Δήμος Αρτέμιδος Σπάτων έχει διαφορετική άποψη.Αντί την προβολή κοινωνικής δράσης, προτίμησε να δεχτεί την ανάρτηση πανό για εκδήλωση με βάση το οικονομικό κέρδος.Φυσικά δεν έχουμε τίποτε με τον επιχειρηματία που θα προασπίσει τα οικονομικά του συμφέροντα και την προβολή του με γνώμονα πάντα το κέρδος,αλλά...όταν υπάρχουν εκδηλώσεις με γνώμονα να εξυπηρετήσουμε αυτούς που "έβαλαν πλάτη" για δική μας κοινωνική εκδήλωση,τότε το πράγμα περιπλέκεται.
*Ο Δήμαρχος απο δική του κοινωνική εκδήλωση σε μαγαζί συμφερόντων επιχειρηματια που αναρτήθεί το πανό.


Με τις διατάξεις του ν. 2946/2001 θεσπίζονται κανόνες, οι οποίοι, όπως προκύπτει και από την εισηγητική έκθεση του νόμου αυτού, αποσκοπούν αφ’ ενός στην ρύθμιση του τρόπου ασκήσεως του δικαιώματος της ελευθερίας εκφράσεως στο πεδίο της διαφημίσεως, η οποία ασκείται σε υπαίθριους χώρους και, αφ’ ετέρου στην προστασία του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος και, γενικότερα, του χώρου από τις υπαίθριες διαφημίσεις, καθώς και στην ασφάλεια κατά την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές καθορίζονται οι όροι για τη χορήγηση από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοικήσεως πρώτου βαθμού για κάθε διαφήμιση που προβάλλεται και για κάθε ειδικό πλαίσιο που τοποθετείται στους χώρους, της περιφέρειάς του, όπου επιτρέπεται η τοποθέτησή τους, κατόπιν τηρήσεως ειδικής διαδικασίας για την έκδοση της άδειας αυτής και καθιερώνεται σύστημα επιβολής κυρώσεων στις περιπτώσεις παραβάσεως των θεσπιζόμενων ουσιαστικών κανόνων στις οποίες περιλαμβάνονται η απομάκρυνση άνευ αδείας διαφημιστικών πλαισίων, διαφημίσεων και επιγραφών, με απόφαση είτε του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειάς, στις οριζόμενες από τις διατάξεις αυτές περιπτώσεις είτε του Δημάρχου, σε κάθε άλλη περίπτωση και η επιβολή προστίμου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου στα διοικητικά όρια του οποίου ετελέσθη η παράβαση. Τόσο οι διοικητικές πράξεις που αποσκοπούν στην ρύθμιση του τρόπου ασκήσεως του δικαιώματος της διαφημίσεως όσο και οι πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τοποθέτηση αυθαιρέτου διαφημιστικής πινακίδος ή επιγραφής εκδίδονται βάσει των ειδικών διατάξεων του ν. 2946/2001 περί υπαίθριου διαφημίσεως και όχι βάσει των γενικών διατάξεων που διέπουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη ανέγερση κτισμάτων ή κατασκευών.

Ελπίζουμε λοιπόν να είναι ένα μελανό τυχαίο επεισόδιο, χωρίς συνέχεια, διότι δεν μπορούμε να διανοηθούμε πως Δήμος προτιμά ανέγερση διαφημιστικού πανό αντί να απαιτήσει την τοποθέτηση πανό για το καλό του κοινωνικού συνόλου.
Εμείς θα το παρακολουθήσουμε το θέμα και θα επανέλθουμε.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.