Συνεχίζεται το ετήσιο πρόγραμμα καθαρισμού των φρεατίων στον Δήμο Ιλίου, που υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων υδάτων (είτε επιφανειακών, είτε από βροχόπτωση) στους κεντρικούς αγωγούς.
Ο καθαρισμός περιλαμβάνει απομάκρυνση φερτών, σαθρών υλικών και λοιπών αποθέσεων που μειώνουν την παροχετευτικότητα των αγωγών, καθώς επίσης, καθαίρεση συμπαγών μειγμάτων υπολειμμάτων σκυροδέματος και άλλων οικοδομικών υλικών από παράνομη διοχέτευσή τους στα φρεάτια. Μετά τον καθαρισμό, υλοποιούνται εφαρμογές προνυμφοκτονίας κουνουπιών, απολύμανσης και μυοκτονίας.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.