Αποτέλεσμα εικόνας για Παραλίες κατάλληλα διαμορφωμένες και για Α.Μ.Ε.Α

Μία άκρως θετική εξέλιξη είχαμε εχθές στην συνεχή και συντονισμένη προσπάθεια της Δημοτικής μας Αρχής για την συνεχή αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου του Δήμου μας. Με την αρ. πρωτ. 5695/1863/Α3/20-09-2018 απόφαση της Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ, κ. Ευγενίας Φωτονιάτα, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020, η πρόταση του Δήμου μας με τίτλο: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Δελφών, με προϋπολογισμό: 118.792,00 €.
Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής σε επιλεγμένες θέσεις των ακτών κολύμβησης του Δήμου Δελφών και συγκεκριμένα για την παραλία Μαϊάμι και την παραλία πλησίον της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων στο Γαλαξείδι. Οι σχεδιαζόμενες υποδομές στις ανωτέρω προτεινόμενες θέσεις διαθέτουν όλες τις κατάλληλες προδιαγραφές, ώστε ο επισκέπτης ΑμεΑ να μη συναντά εμπόδια που σχετίζονται με την διαρρύθμιση και χρήση των κοινόχρηστων χώρων.
Επιπλέον, η σωστή και ακριβής τοποθέτηση του εξοπλισμού στους χώρους της παραλίας διασφαλίζει την ολοκληρωμένη προσαρμογή ενός τέτοιου χώρου.
Κάθε μια από τις προτεινόμενες θέσεις πρόκειται να περιλαμβάνει:
  • Χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για ΑμΕΑ.
  • Αποδυτήρια
  • Ντους.
  • WC για ΑμΕΑ,
  • Χώρους σκίασης.
  • Διάταξη αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα.
  • Διαδρόμους σύνδεσης των ανωτέρω δομών, οι οποίοι θα διευκολύνουν την κίνηση των ατόμων με αναπηρικό τροχοκάθισμα.
  • Ενημερωτικές πινακίδες.
  • Σήμανση.
Όλες οι παραπάνω κατασκευές προδιαγράφονται ελαφριές, μη μόνιμες, κατασκευασμένες από κατάλληλα υλικά που δεν αλλοιώνουν το περιβάλλον και παρέχουν ευκολία τόσο στην εγκατάσταση, όσο και στην απεγκατάσταση, μεταφορά και αποθήκευσή τους την χειμερινή περίοδο. Ο εξοπλισμός στο σύνολό του, θα φέρει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας και συμβατότητας. Οι παρεμβάσεις της συγκεκριμένης πράξης θα αξιοποιηθούν από άτομα με αναπηρία και παράλληλα θα αποτελέσει πόλο έλξης νέων επισκεπτών ώστε να συμβάλλει στην περαιτέρω τοπική οικονομική ανάπτυξη του Δήμου.
Ανάλογος είναι ο σχεδιασμός μας για όλες τις οργανωμένες παραλίες του Δήμου μας που ταυτόχρονα με τις προδιαγραφές του διεθνούς προγράμματος «ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ», θα εφαρμοστεί με την χρήση ίδιων πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων που  βρίσκονται στην διάθεσή μας.
Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για την άρτια και έγκαιρη προετοιμασία της πρότασης καθώς και τις υπόλοιπες υπηρεσίες που συνέβαλλαν στην επιτυχή έκβασή της, όπως το Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας-δια βίου μάθησης, πολιτισμού, αθλητισμού, νέας γενιάς και τουρισμού και το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και τους εμπλεκόμενους αιρετούς συναδέλφους μας.

Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον Βουλευτή μας, κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου και τα στελέχη του γραφείου του για την σημαντική συμβολή τους στην παραπάνω ένταξη καθώς και τα στελέχη των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την άψογη συνεργασία τους.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.