Δημοπρατήθηκε το σύστημα ασφαλούς επίβλεψης και λειτουργίας του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος» προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ


Γιάννης Καλαφατέλης: «Η διοίκησή μας παρά τις καθυστερήσεις του παρελθόντος κατάφερε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου που βελτιώνει τις υποδομές των δικτύων ύδρευσης του Δήμου μας»  

Μετά από ενέργειες της δημοτικής αρχής και την απαραίτητη συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου, δημοπρατήθηκε το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φιλόδημος» προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών και δημοτικών έργων Στέφανο Κριεμάδη, επισκέφθηκε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και συνυπέγραψε με τη Γενική Διευθύντρια του Ταμείου Δήμητρα Ασημάκη τη δανειακή σύμβαση σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία. 

Ο κος Καλαφατέλης, μετά την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε τα εξής:

«Η διοίκησή μας, παρά τις καθυστερήσεις του παρελθόντος κατάφερε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου που βελτιώνει τις υποδομές των δικτύων ύδρευσης του Δήμου μας. Ενεργήσαμε άμεσα και χάρη στην πολύτιμη συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου, ολοκληρώσαμε σε πολύ σύντομο χρόνο όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που επέτρεψαν τη δημοπράτηση του έργου το οποίο κινδύνευε να χαθεί. Συνεχίζουμε με σταθερά και αποφασιστικά βήματα να βελτιώνουμε το Δήμο μας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες».

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.