Δήλωση  του Προέδρου του Σ.Π.Α.Π., Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου και Προέδρου της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της Κ.Ε.Δ.Ε. Βλάσση Σιώμου για την Διεθνή Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών 2020

Με αφορμή την  Διεθνή Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών 2020, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.), Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της Κ.Ε.Δ.Ε.,  Βλάσσης Σιώμος, δήλωσε:

«Η Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. το 1989 και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου, με το σκεπτικό ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατον να κυριαρχήσει στις δυνάμεις της φύσης, είναι όμως δυνατόν να μειώσει τις καταστροφικές τους συνέπειες.

Οι φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες υφίστανται τις μεγαλύτερες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και δυσβάστακτες ζημιές, εξαιτίας της έλλειψης υποδομών και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση των Φυσικών Καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες, τσουνάμι, κατολισθήσεις ,ξηρασία κλπ).

Οι Φυσικές Καταστροφές υπήρχαν πάντοτε και θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην ιστορία του πλανήτη ως ακραία φυσικά φαινόμενα, οι επιπτώσεις των οποίων εξαρτώνται κυρίως  από την  ετοιμότητα  και ενημέρωση της κοινωνίας έναντι σ’ αυτά, καθώς και από τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της συχνότητας και της έντασης των Φυσικών Καταστροφών, εξαιτίας της Κλιματικής Αλλαγής αλλά και των ανεξέλεγκτων επεμβάσεων  του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον (αστικοποίηση, ρύπανση της ατμόσφαιρας, υποβάθμιση ή καταστροφή της φυσικής βλάστησης κ.ά.). 

Οι Φυσικές Καταστροφές αποτελούν επίσης σημαντική απειλή και για την πολιτιστική κληρονομιά. Οι πυρκαγιές, οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις και οι άλλες Φυσικές Καταστροφές, είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρές και ανεπανόρθωτες ζημιές, στα κινητά και ακίνητα αγαθά της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για το σκοπό αυτό η πολιτεία θέσπισε θεσμικούς φορείς που αναλαμβάνουν το συντονιστικό ρόλο και τον έλεγχο δράσεων πρόληψης, πρόβλεψης, και διαχείρησης κρίσεων και εκτάκτων φαινομένων. Τέτοιοι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,  ο Ο.Α.Σ.Π. κ.α.Η κατανόηση της Φύσης  και των λειτουργιών της καθώς και ηαπόκτηση  ειδικότερων  γνώσεων για τη σωστή αντιμετώπιση του φαινομένου των  Φυσικών Καταστροφών από όλους είναι επιτακτική και  πρέπει να ξεκινά από τα πρώτα σχολικά χρόνια.

Για εμάς στον Σ.Π.Α.Π., η ευθύνη αυτή επικεντρώνεται στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  μαθητών και πολιτών για την μείωση και την αντιμετώπιση των Φυσικών Καταστροφών.

Για το σκοπό αυτό ο Σ.Π.Α.Π. κάθε χρόνο προγραμματίζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές βιωματικές δράσεις κυρίως για μαθητές αλλά και για πολίτες.

Από την ίδρυση του Σ.Π.Α.Π. έως και σήμερα, για όλους εμάς, Διοίκηση, εργαζομένους και εθελοντές του Σ.ΠΑ.Π., κάθε ημέρα είναι και θα εξακολουθήσει και μελλοντικά να είναι μια ξεχωριστή καινούργια ημέρα και μια πρόκληση να καταφέρουμε με τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτουμε,  να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε οσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές  αλλά και συμπολίτες μας σε θέματα που αφορούν το  περιβάλλον και την προστασία μας από τις Φυσικές Καταστροφές».


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.