Τα κίνητρα που θεσμοθετήθηκαν με τον Νόμο 4712/20 για να αυξηθούν οι επενδύσεις στην καινοτομία παρουσίασε στη διοίκηση και στα μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας καθηγητής κ. Αθανάσιος Κυριαζής, σε ειδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιασκέψεως. 

Με την ψήφιση του Νόμου, από την 1η Σεπτεμβρίου θεσμοθετήθηκε η υπερ-έκπτωση δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) στο 100% επί του ποσού από 30% που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς, επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, εκτιμώντας ότι οι επιχειρήσεις ενισχύονται επί της ουσίας όταν τους παρέχονται κίνητρα με φορολογικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές. Αναλύοντας τα σχετικά άρθρα του Νόμου 4712/20, ο κ. Αθανάσιος Κυριαζής πρόσθεσε ότι παρέχεται έκπτωση στο φορολογητέο εισόδημα των “business angels” ίση με το 50% της εισφοράς τους σε κεφάλαια νεοφυών επιχειρήσεων, δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων και δίδεται η δυνατότητα αξιοποίησης εξωτερικών ελεγκτών σε έργα Έρευνας & Ανάπτυξης που επιχορηγούνται από τη Γ.Γ.Ε.Τ. Επίσης, απαλλάσσονται από φόρο και ασφαλιστικές εισφορές οι υποτροφίες του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). 

Ο κ. Κυριαζής παραδέχθηκε ότι αν και κατά τους δύο κύκλους του Προγράμματος «Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ» παρατηρήθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις, εξακολουθεί να παρατηρείται χαμηλό ποσοστό επενδύσεων σε έργα R&D συγκριτικώς με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για το λόγο αυτό θα εκπονηθεί και νέος κύκλος ενίσχυσης και παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις, μόλις ανακοινωθεί το νέο ΕΣΠΑ που θα αναφέρεται στους οκτώ τομείς προτεραιότητας των προηγούμενων κύκλων και αναλόγως με τις προτάσεις που θα διατυπωθούν στη Γ.Γ.Ε.Τ., πιθανόν να προστεθούν κι άλλοι. Υπενθυμίζεται ότι στο Πρόγραμμα είχαν ενταχθεί οι τομείς: α) Υλικών & Κατασκευών, β) Τουρισμού, Πολιτισμού & Δημιουργικών Βιομηχανιών, γ) Αγροτοδιατροφής & Βιομηχανίας Τροφίμων, δ) Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Αναπτύξεως, ε) Υγείας & Φαρμάκων, στ) Μεταφορών, Logistics & Εφοδιαστικής Αλυσίδος, ζ) Ενέργειας και η) Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας. 

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας ανακοίνωσε επίσης πως προχωρεί με ταχείες διαδικασίες η μετατροπή μέσω ΣΔΙΤ των εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών υποδομών της «ΧΡΩΠΕΙ» σε «Πολιτεία Καινοτομίας» κατά το πρότυπο ανάλογων ευρωπαϊκών φορέων, ψηφίστηκε σε συμφωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών τροπολογία για την ενίσχυση ξένων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν έργα R&D στη χώρα μας και μέσω της πλαφόρμας “Innovate Greece” νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να διεκδικήσουν πιστοποιήσεις και ενισχύσεις ύψους 120 εκατ. ευρώ. Ο κ. Κυριαζής ανήγγειλε μάλιστα  στη διοίκηση και τα μέλη του ΒΕΠ ότι πιστοποιήθηκε η πρώτη ελληνική ταχεία εξέταση αντιγόνου, το γνωστό ως “Rapid test”, για τον εντοπισμό στελέχους κορωνοϊού “Covid-19” και αναζητείται πλέον η εταιρεία που θα αναλάβει τη μαζική παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων. 

Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς κ. Ανδριανός Μιχάλαρος δήλωσε ότι η τηλεδιάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας ήταν αναγκαία διότι από τις δραστηριότητές της εξαρτάται η προσπάθεια των βιοτεχνιών και των παραγωγικών επιχειρήσεων της χώρας να ξεπεράσουν την κρίση με νέες επενδύσεις, τεχνική εκπαίδευση και διά βίου Μάθηση στην πορεία προς την «4η Βιομηχανική Επανάσταση». «Η Γ.Γ.Ε.Τ. είναι συνεργάτης και εργαλείο μας για να είναι ακόμα καλύτερη η επόμενη ημέρα μετά την υπέρβαση και της υγειονομικής κρίσης. Η ένταξη της Γ.Γ.Ε.Τ. στο Υπουργείο Ανάπτυξης επιβεβαιώνει τη αναγκαιότητα, να βρίσκεται στο πλευρό των επιχειρήσεων», τόνισε. 

Στην ενημέρωση συμμετείχαν τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Β.Ε.Π. κ.κ. Γεώργιος Παπαμανώλης – Ντόζας (Β’ Αντιπρόεδρος), Θεόδωρος Ματθιουδάκης (Γενικός Γραμματέας), Γεώργιος Παπαθανασίου (Οικονομικός Επόπτης), Δημήτριος Φανουργάκης (Υπεύθυνος Γ.Ε.Μ.Η. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων), Κλεάνθη Περηφάνου (Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων), Γεώργιος Λυγερός (Πρόεδρος Τμήματος Μεταποίησης) και Μιχάλης Γιάγκας (Διευθυντής Β.Ε.Π.). Την παρακολούθησαν επίσης τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Αντιγόνη Λιόση και Δημήτριος Παπασταμάτης, η Ειδική Σύμβουλος κ. Ευδοκία Μαυρομμάτη και ο επιχειρηματίας κ. Νικόλαος Ηλιόπουλος. 


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.