Η 11η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ημέρα Εορτασμού του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης ‘’112’’. Πρόκειται για αριθμό που χρησιμοποιείται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του οποίου οποιοσδήποτε πολίτης που αντιμετωπίζει  κάποια έκτακτη κατάσταση συνδέεται με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές (π.χ. Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ κλπ).

Στην Ελλάδα ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης ‘’112’’, από 1ης Ιανουαρίου 2020 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία.

 Η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν σε 24ωρη βάση. Η κλήση μπορεί να γίνεται από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, ακόμα και χωρίς κάρτα SIM, καθώς δε και στην περίπτωση που ο καλών δεν έχει κάλυψη ή βρίσκεται εκτός δικτύου . Συν τοις άλλοις, η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα άμεσου εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης του καλούντος.

 Η  υπηρεσία στελεχώνεται διϋπουργικά και περιλαμβάνει εισερχόμενο και εξερχόμενο σκέλος. Το εισερχόμενο σκέλος συνίσταται στη δυνατότητα υποδοχής και διεκπεραίωσης των κλήσεων προς τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης “112”, ο οποίος χρησιμοποιείται για δωρεάν κλήση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Το δε εξερχόμενο σκέλος (σύστημα συναγερμού πολιτών), επιτρέπει την προειδοποίηση των πολιτών σε περιπτώσεις φυσικών, τεχνολογικών και άλλων καταστροφών με την αποστολή μηνυμάτων μέσω διαφόρων τεχνολογιών και καναλιών επικοινωνίας.

Το “112”  είναι στελεχωμένο με ειδικά εκπαιδευμένους τηλεφωνητές, οι οποίοι ομιλούν τρεις γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά) και ανταποκρίνονται  μόνο σε έκτακτα περιστατικά.

Οι χειριστές των κλήσεων συνδέουν τον καλούντα (ανάλογα με το περιστατικό έκτακτης ανάγκης) με:

την Ελληνική Αστυνομία

το Πυροσβεστικό Σώμα

το ΕΚΑΒ

το Λιμενικό Σώμα 

την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS «1056»  καιτην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά «116000»

 Στη χώρα μας το “112” λειτουργεί παράλληλα με τους υπόλοιπους αριθμούς έκτακτης ανάγκης (π.χ. 100,  166, 199).


Επίσης λειτουργεί και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρες όπως η Ελβετία και η Νότια Αφρική.

   

Για την σημερινή εορταστική ημέρα του “112”  ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ, Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώμος δήλωσε: 

“Το “112” ( Υπηρεσία Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης) είναι ένα σύγχρονο και απολύτως χρήσιμο σύστημα στην υπηρεσία των  πολιτών και των επισκεπτών της χώρας μας. 

Η τεράστια  χρησιμότητά του αποδεικνύεται  από το ότι στη χώρα μας, το “112”  δέχεται και παρέχει βοήθεια σε περίπου 5.000 κλήσεις ημερησίως.

Όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την Πολιτική Προστασία είμαστε υπερήφανοι που η χώρα μας, είναι  μια από τις λίγες χώρες  που έχει την δυνατότητα έγκαιρης ειδοποίησης των πολιτών με πολλαπλές τεχνολογίες ταυτόχρονα και καθημερινά γίνονται προσπάθειεςγια την αναβάθμιση της πολύτιμης αυτής υπηρεσίας.

Όλοι οι πολίτες οφείλουμε να γνωρίζουμε άριστα την λειτουργία του “112” που έχει  στόχο την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από κάθε είδους φυσική ή τεχνολογική καταστροφή.”


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.