«Το σχολείο ως φορέας που αντέχει, αντιστέκεται και δημιουργεί»

«Κάθε φορά που ένας μαθητής ανταλλάσσει ιδέες με συμμαθητή του σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου, τα όρια της σχολικής κοινότητας καταργούνται, καθώς η συνεργασία διευρύνεται και η μάθηση αποκτά πιο δυναμικό και διαδραστικό χαρακτήρα».

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου η συγκεκριμένη εκπαιδευτική φιλοσοφία-οπτική αποτελεί τα τελευταία χρόνια την κινητήριο δύναμη για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση καινοτόμων δράσεων που στοχεύουν στη διαμόρφωση μια νέας παιδαγωγικής κουλτούρας.

Στο πλαίσιο των διεθνών δράσεων του ως International School (διαπίστευση από το British Council κατόπιν αξιολόγησης για την τριετία 2018-2021) το 1ο Δ.Σ. Διονύσου συνεχίζει και επεκτείνει τις δράσεις συνεργασίας με σχολεία από δύο άλλες χώρες στο εξωτερικό: το Heritage International School of Moldova (https://heritage.md) και το National Chongcing Elementary School in Taiwan (www.cges.tc.edu.tw). Πιο συγκεκριμένα, έχει προγραμματιστεί και ξεκινήσει η υλοποίηση κοινών σχεδίων δράσης που σχετίζονται με το περιβάλλον, την ιστορία, τη λαϊκή παράδοση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τους εφήβους, όταν αυτοί επισκέπτονται μια ξένη χώρα.

Οι εκπαιδευτικοί, συνεργαζόμενοι με συναδέλφους τους σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν και να εμπλουτίσουν την επαγγελματική τους εμπειρία με  νέες καινοτόμες ιδέες, εναλλακτικές οπτικές, αλλά και να  ενισχύσουν την επαγγελματική τους επάρκεια με αύξηση της αποτελεσματικότητας και δημιουργία κινήτρων.

Ταυτόχρονα, ωφελούνται και οι μαθητές τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, καθώς έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν στη χρήση ξένων γλωσσών, στην υιοθέτηση εναλλακτικών, πολύπλευρων προσεγγίσεων στη μάθηση και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, ενώ παράλληλα η διεθνής συνεργασία συμβάλλει στη διαπολιτισμική κατανόηση και αποδοχή.

Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες-δράσεις αποκτούν ακόμη περισσότερη αξία, αν ληφθούν υπόψη οι παρούσες συνθήκες στις οποίες η ανθρωπότητα προσπαθεί να ξεπεράσει μία πανδημία, αλλά και τα προβλήματα τα οποία καλείται να επιλύσει η παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς μια διεθνής συνεργασία είναι ο καλύτερος τρόπος για την ευαισθητοποίηση των μαθητών στα σύγχρονα παγκόσμια ζητήματα, αλλά και στην ανάδειξη του ρόλου του σχολείου ως φορέα που αντέχει, αντιστέκεται και «δείχνει» το δρόμο της δημιουργίας στα μέλη της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας.

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Διονύσου www.protodhmotikodionysou.gr  μπορούν οι επισκέπτες να λάβουν γνώση για τις δράσεις του Σχολείου σχετικά με την επέτειο των 200 ετών της εθνικής μας ανεξαρτησίας (με πλούσιο κι εντυπωσιακό υλικό) αλλά και μα ενημερωθούν και για τις εθνικές (Κολέγιο Αθηνών-Μποδοσάκειο Δ.Σ.) αλλά και διεθνείς συνεργασίες του (Ινδία, Ταϊβάν, Μολδαβία) που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας πουτα σχολεία λειτουργούν σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης.

Ακόμη μπορούν οι επισκέπτες να  δουν τις  βραβεύσεις του Σχολείου τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.