Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας, Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. και Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη με τους εκπροσώπους της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ελλάδα για την διαμόρφωση του πλαισίου  χρηματοδότησης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφών κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας, Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. και Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη με τους εκπροσώπους της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ελλάδα για την διαμόρφωση του πλαισίου  χρηματοδότησης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφών κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει τεχνική βοήθεια στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με έμφαση σε δύο δραστηριότητες (συνιστώσες): 

1. Διάγνωση και ανάπτυξη ενός προτεινόμενου οδικού χάρτη για την υλοποίηση ενός Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφών (Disaster Risk Plan).

2. Υποστήριξη για την ανάπτυξη ενός Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφών DMR Plan).

Στο πλαίσιο αυτό διεξάγονται διαβουλεύσεις με εκπροσώπους κεντρικών και τοπικών αρχών με στόχο να προσδιοριστούν διαθέσιμες πληροφορίες για υπάρχουσες αναλύσεις, για τον βαθμό συνεκτίμησης καταστροφικών κινδύνων και κλιματικής αλλαγής, για μέτρα πρόληψης, για κατάσταση ετοιμότητας και απόκρισης σε καταστροφές, για την υπάρχουσα χρηματοδότηση, για το αν υπάρχει πρόβλεψη για νέους πόρους κ.α.


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.