Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Λυκόβρυσης -Πεύκης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.


Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα μέσω τηλε-εκπαίδευσης για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Τίτλος Προγράμματος

Διάρκεια σε Ώρες

1

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα - e-επιχειρείν

25

2

Ιστορία της Τέχνης

25

    3

Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

4

Αγγλικά για τον τουρισμό

25

5

Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

25

6

Εκμάθηση Ποντιακής Διαλέκτου 

150


Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων οι οποίοι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet κλπ και σύνδεση στο διαδίκτυο). Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση και αποστολή στο e-mail : diabiou@likovrisipefki.gr της σχετικής αίτησης, (βλ. συνημμένα αρχεία) με επισύναψη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου και έγκυρη διεύθυνση e-mail. 


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:  

Τηλ. : 210-6145147 & 148

Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 15Α, Πεύκη

Email: diabiou@likovrisipefki.gr Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.