Η Αντιδημαρχία Παιδείας, Νέων Τεχνολογιών & Καινοτομίας και η Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Νεολαίας και Τοπικής Επιχειρηματικότητας, σας ενημερώνουν ότι ο Δήμος Διονύσου παρέχει Δωρεάν πρόγραμμα προετοιμασίας, που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γ' Λυκείου και Αποφοίτους, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους σε στρατιωτικές σχολές και σχολές Τ.Ε.Φ.Α.Α.


Θα διαθέτει έμπειρους προπονητές-γυμναστές για την σωστή και ασφαλή προπόνηση των μαθητών.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες, για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να καταθέσουν έως τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021,στο Τμήμα Παιδείας και Αθλητισμού (Λ. Λ. Μαραθώνος 13 - Άγιος Στέφανος) ή ηλεκτρονικά στο paideia@dionysos.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής, η οποία υποβάλλεται συνημμένα και μπορούν να την αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου.
2. Ιατρική γνωμάτευση υγείας από καρδιολόγο,Παθολόγο ή της Γενικής Ιατρικής.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον γονέα, η οποία υποβάλλεται συνημμένα.
4. Self test(κάθε εβδομάδα)

Οι υποψήφιοι/ες καθώς και οι προπονητές θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων τις οποίες συνέταξε η Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο σύνδεσμο, https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

Σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ( ημέρες και ώρες τέλεσης των προπονήσεων),θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Σας επισυνάπτουμε την Υπεύθυνη Δήλωση και την Αίτηση που θα χρησιμοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Με εκτίμηση
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Παιδείας, Νέων Τεχνολογιών & Καινοτομίας              Αθλητισμού, Νεολαίας
                                                                                          και Τοπικής Επιχειρηματικότητας,
ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                                                          ΠΑΝΑΓΗΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣΑΙΤΗΣΗ

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα προετοιμασίας ΤΕΦΑΑ/Στρ.Σχολών
Του/της


ΕΠΩΝΥΜΟ……………………………………………


ΟΝΟΜΑ……………………………………………….


ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ………………………………………..


Γονέας/κηδεμόνας του/της

Μαθητή/μαθήτριας


Διεύθυνση κατοικίας: ……………………………….


…………………………………………………………


Τηλ. Επικοινωνίας: σταθ.:…………………………...


                                   Κιν:……………………………..


Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα προετοιμασίας για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές ή στα ΤΕΦΑΑ της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου ΔιονύσουΆγιος Στέφανος   ……../……/201….

Προς:


 Αντιδημαρχία Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου


Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη συμμετοχή του/της


μαθητή/ μαθήτριας,:……………………………..

……………………………………………………


Που φοιτά στο ……………………………………

(όνομα σχολείου), 


στο πρόγραμμα προετοιμασίας, για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές ή στα ΤΕΦΑΑ, που διοργανώνει η  Αντιδημαρχία Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου

Ο Αιτών/ούσα               

……………………………..


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.