Παραδόθηκε τη Δευτέρα 17 Μαΐου προς χρήση η Πλατεία Νυμφών στο κέντρο της Βουλιαγμένης και ήδη έχει χαρακτηριστεί από τους κατοίκους της περιοχής, τους επισκέπτες και τα ΜΜΕ ως μία από της ομορφότερες πλατείες της χώρας. 

Ο σχεδιασμός της Πλατείας, ξεκίνησε από τη Δημοτική Αρχή το 2017 και μελετήθηκε, με στόχο να απαντήσει λειτουργικά και αισθητικά στις χρόνιες παθογένειες της. Μετά από εκτενή διαβούλευση στα όργανα του Δήμου, αλλά και με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής με την τοπική κοινωνία, προκειμένου να καταγραφούν και να αφουγκραστούν οι παρατηρήσεις της, η τελική μελέτη, όπως τροποποιήθηκε μετά τις διαδοχικές διαβουλεύσεις σε λίγα σημεία της, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα στις 7 Μαΐου 2018.

Η προϋφιστάμενη της κατάσταση μετρούσε ήδη, πάνω από 4 δεκαετίες και έμοιαζε, να μην ανταποκρίνεται επαρκώς πια στις σύγχρονες απαιτήσεις του δημόσιου χώρου και στην εξέλιξη της περιοχής. Η πλατεία δεν αποτελούσε η ίδια ως δημόσιος χώρος ουσιαστικό προορισμό για τους κατοίκους της πόλης και ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της έχανε έδαφος σε σχέση με την εμπορική δραστηριότητα.

Κυρίαρχος στόχος της αρχιτεκτονικής μελέτης ήταν να δημιουργήσει μια εκσυγχρονισμένη ελκυστική πλατεία, με ενδυναμωμένο τον κοινόχρηστο και «πράσινο» χαρακτήρα της. Ένα ζωντανό σημείο αναφοράς για όλη την Βουλιαγμένη, με επίκεντρο τον χρήστη ανεξαρτήτως ηλικίας. 

Η αρχιτεκτονική μελέτη βασίστηκε σε δυο βασικούς άξονες σχεδιασμού, αφενός στα υφιστάμενα δέντρα και την ανάδειξη τους, αφετέρου, στις ροές των κινήσεων σε όλο το ζωτικό χώρο της πλατείας. Τα πολλά και ποικιλόμορφα υφιστάμενα δέντρα που είναι και το κυρίαρχο στοιχείο της πλατείας, λειτούργησαν ως σημεία αναφοράς και χάραξης, μαζί με τα νέα που προστέθηκαν. Ως εκ τούτου, κατηγοριοποιώντας τα βάσει μεγέθους, σκιάς και θέσης, αναπτύχθηκαν ετερογενείς ποιοτικά καθιστικές ζώνες, συνολικής χωρητικότητας έως 130 ατόμων, προσφέροντας κατάλληλες συνθήκες επαφής με τα δέντρα, σκιάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και διαφορετικές θεάσεις όχι μόνο της θάλασσας, αλλά και της ίδιας της πλατείας. 

Ταυτόχρονα, εξασφαλίστηκαν οι κατάλληλες χαράξεις για την υποδοχή των πεζών από κάθε πλευρά της πλατείας και την κίνηση τους σε όλη της την έκταση. Οι βασικοί άξονες κίνησης υλοποιήθηκαν με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο και αποτελούν νοητές συνέχειες των περιμετρικών πεζοδρομίων, για να οδηγούν τον χρήστη εντός της πλατείας. Συμπληρωματικά, διαμορφώνονται ηπιότερες διαδρομές και ζώνες στάσης με εφαρμογή σταθεροποιημένου (πατημένου) χώματος ανάμεσα από τις ζώνες πρασίνου, ώστε να ενδυναμώνεται η επαφή με το φυσικό περιβάλλον. 

Χρωματικά, το βοτσαλωτό δάπεδο επιλέχθηκε σε αποχρώσεις του κόκκινου, τόσο ως αναφορά στην κόκκινη πέτρα που έβγαζε παλαιότερα το λατομείο της Βάρης και έχει χρησιμοποιηθεί πολλάκις σε κτίσματα της περιοχής, όσο και ως αναφορά στο φυσικό χώμα, αποδίδοντας μια πιο φυσική εικόνα.

Φυτοτεχνικά, το σύνολο των υπαρχόντων δέντρων διατηρείται και καλλωπίζεται, ενώ νέα δέντρα (αειθαλή και φυλλοβόλα) φυτεύονται σε δενδροστοιχίες ή μεμονωμένα στο χώρο, για να ενισχύσουν τις συνθήκες σκιασμού και δροσισμού της πλατείας. Με τη συνδρομή της ΕΡΓΟΣΕ και του «Πράσινου Ταμείου», έχουν φυτευτεί δύο υπεραιωνόβιες ελιές ηλικίας 650 και 1.350 ετών. Η νέα φύτευση που συμπληρώνει τα υφιστάμενα δέντρα και τις χαράξεις, είναι εγκλιματισμένη στο Αττικό τοπίο και σε απόλυτο συνδυασμό με τα υφιστάμενα. Δημιουργείται «υποόροφος» από χαμηλής και μεσαίας ανάπτυξης θάμνους, αρωματικά φυτά της μεσογειακής χλωρίδας, αγρωστώδη και πόες, τα οποία φυτεύονται με τρόπο που περιβάλλουν τα νέα κυκλικά καθιστικά, τα μεμονωμένα δένδρα και ενισχύουν τις εισόδους της πλατείας και τους διαδρόμους κίνησης. Το φυτικό υλικό έχει επιλεγεί, για να είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες, ώστε να μη διαταραχθούν τα τοπικά οικοσυστήματα, αλλά να εξασφαλιστεί η ταχεία, υγιής και εύρωστη ανάπτυξη τους, χωρίς να απαιτείται η εκτεταμένη χρήση πόρων, μέσων και τεχνικών που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί και σχετικά με τη διαχείριση του νερού άρδευσης, μέσω αυτοματισμών και εφαρμογής σύγχρονου συστήματος τήλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού των δικτύων.

Ο αρχιτεκτονικός φωτισμός έχει κρίσιμο ρόλο στην ανάδειξη του χώρου, την προσέλκυση του κοινού και την εξασφάλιση μιας ιδιαίτερης εμπειρίας του χρήστη. Η ειδική μελέτη φωτισμού ενισχύει τις διαφορετικές ποιότητες χώρων, όπως προκύπτουν από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Προσφέρει ακόμη, έναν έμμεσο φωτισμό ανάδειξης των κεντρικών δέντρων μέσα και από την ενσωμάτωση φωτιστικών σε όλα τα καθιστικά, την ήπια ανάδειξη των διαδρομών βάσει της κατηγοριοποίησης τους σε κύριες και δευτερεύουσες, καθώς επίσης και των σημείων στάσης, συγκέντρωσης, ανάπαυλας και παιχνιδιού. Ο φωτισμός τεχνικά, ακολουθεί προδιαγραφές εξοικονόμησης ενέργειας, αντιθαμβωτικών μέσων και εφαρμογής αυτοματισμών σύγχρονων τεχνολογιών. Επιπροσθέτως, τα συστήματα φωτισμού της Πλατείας ελέγχονται πλήρως, από απομακρυσμένη τηλεδιαχείριση. 

Στην λογική ανάδειξης της Πλατείας Νυμφών σαν χώρου που αποδίδεται πρωτίστως στον πεζό, όλοι οι δρόμοι περιμετρικά της νέας διαμόρφωσης (εκτός της κεντρικής οδού Ιάσωνος) αντιμετωπίζονται σαν δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, διαστρώθηκαν με κυβόλιθους και έρχονται σε μια οριακή ισοσταθμία με τους χώρους κίνησης των πεζών. Η γενική φιλοσοφία είναι, η κατά το δυνατό μεγιστοποίηση του ωφέλιμου χώρου της πλατείας και η μετατροπή της από ένα χώρο αυστηρά οριοθετημένο από δρόμους, σε έναν διευρυμένο δημόσιο χώρο. Ταυτόχρονα, αποκλείεται η στάθμευση περιμετρικά στο μέτωπο της πλατείας διευρύνοντας τα όρια της και αυξάνοντας το μέγεθός της κατά 15% ενώ ανασχεδιάζονται οι παλιοί δημοτικοί χώροι στάθμευσης δίπλα σε αυτή, με κοινή αισθητική προσέγγιση. Απώτερος στόχος του κυκλοφοριακού σχεδιασμού είναι η οδός Αγ. Παντελεήμωνος να λειτουργεί ως πεζόδρομος (ειδικά τη νύχτα) σε όλο της το μήκος.

Η χρήση ανακυκλώσιμων οικολογικών υλικών, (βοτσαλωτά δάπεδα, κυβόλιθοι κλπ) υψηλής θερμικής απορροφητικότητας, συνέβαλαν στη δημιουργία μίας βιοκλιματικής ανάπλασης που δημιουργεί μικροκλίμα στην περιοχή εφαρμογής, υπακούοντας στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Η νέα πλατεία Νυμφών επιδιώκει, μέσω του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, να αποκτήσει κεντρικό ενεργό ρόλο στην καθημερινότητα των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Ένα υπόδειγμα δημόσιου χώρου που μέσω της ποιότητας του, της αρμονικής λειτουργίας του και της ορθής συντήρησης του, θα ενισχύσει το σεβασμό και την εκτίμηση του από τους ίδιους τους χρήστες του. 


Περιμετρικά της πλατείας έχουν σχεδιαστεί και τοποθετηθεί πολλές υποδομές προς διευκόλυνση των κατοίκων της περιοχής. Υπάρχουν δύο θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ή μία για αποκλειστική χρήση ηλεκτρικού αυτοκινήτου ΑμεΑ (η μοναδική του είδους που υπάρχει στη χώρα). Στις θέσεις στάθμευσης περιμετρικά της Πλατείας βρίσκεται σταθευμένο, ένα από τα τρία ηλεκτρικά αυτοκίνητα του συστήματος κοινόχρηστων αυτοκινήτων του Δήμου (e-car sharing). Στο πάνω μέρος της πλατείας υπάρχει σταθμός κοινόχρηστων ποδηλάτων και σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων, πατινιών, αναπηρικών αμαξιδίων αλλά και φορητών συσκευών. Υπάρχουν υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων περιμετρικά της Πλατείας, πέντε συνθέσεις κάδων ανακύκλωσης τριών ρευμάτων, (χαρτί, πλαστικό και αλουμίνιο), δεκαπέντε κάδοι μικροαπορριμμάτων, 1 κάδος μικροαπορριμμάτων κατοικιδίων ζώων και μία κατακόρυφη στήλη βρύσης για ανθρώπους και κατοικίδια. Στην είσοδο της Πλατείας έχει τοποθετηθεί ανάγλυφη φωτιζόμενη πινακίδα #vouliagmeni.


Παραθέτουμε την εικόνα της νέας Πλατείας Νυμφών σε αριθμούς:


Η πλατεία σε αριθμούς:

Διεκολύνσεις ΑμεΑ


Θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων ΑμεΑ 3

Θέση στάθμευσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων ΑμεΑ για φόρτιση 1

Θέση φόρτισης αναπηρικού αμαξιδίου 1

Μέτρα διαδρομής όδευσης τυφλών 190

Ράμπες προσβασιμότητας Αμεα* 4

Οι ράμπες έχουν κατασκευαστεί σε πεζοδρόμια περιμετρικά της Πλατείας, καθώς ο σχεδιασμός και η κατασκευή των κύριων χώρων είναι με ήπιες κλίσεις και οριακή ισοσταθμία και είναι στο σύνολό τους πλήρως προσβάσιμοι για αναπηρικά αμαξίδια και βρεφικά καρότσια.


Επιφάνειες:

 

ΠΡΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΑΣΦΑΛΤΟΣ

4690 τμ

0 τμ

ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ (τσιμέντο)

1120 τμ

0 τμ

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΧΩΜΑ

1870 τμ

2165 τμ

ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΧΩΜΑ

0 τμ

450 τμ

ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ

0 τμ

3280 τμ

ΒΟΤΣΑΛΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ

0 τμ

1785 τμ

 

 


ΣΥΝΟΛΟ

7680 τμ

 1. τμ*

* Ο πίνακας συγκρίνει τα υλικά κάλυψης των προϋφιστάμενων επιφανεών σε σχέση με τα σημερινά. Η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια της Πλατείας για πεζούς και επισκέπτες, μετά την ολοκλήρωση του έργου, έχει αυξηθεί κατά 15% εις βάρος των παρακείμενων οδών.


ΦωτισμόςΕίδος 

Ποσότητα

1

Προβολείς LED ισχύος από 10 W έως 155 W

50

2

Φωτιστικά χωνευτά LED  

44

3

Φωτιστικά σώματα γραμμικά LED

40

4

Φωτιστικά σώματα LED οδικού φωτισμού

24

5

Φωτιστικό σώμα ανάρτησης 

10

6

Φωτιστικά κολωνάκια 

23

7

Φωτιστικά σώματα ασφαλείας τύπου LED

20

8

Φωτιστικά σώματα εξωτερικού χώρου χωνευτά ενδοδαπέδια

47

9

Γραμμική ταινία LED

217,85 μέτρα

* Ο φωτισμός της Πλατείας ελέγχεται πλήρως από σύστημα απομακρυσμένης τηλεδιαχείρισης


Αστικός εξοπλισμόςΕίδος 

Ποσότητα

1

Θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

2

2

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο e car sharing 

1

3

Σύστημα στάθμευσης και φόρτισης ποδηλάτων και πατινιών

1

4

Πράσινα σημεία τριών ρευμάτων ανακύκλωσης

5

5

Κάδοι μικροαπορριμμάτων

15

6

Κάδοι μικροαπορριμμάτων κατοικίδιων ζώων

1

7

Κατακόρυφη στήλη βρύσης για ανθρώπους και κατοικίδια

1

8

Σταθμός κοινόχρηστων ποδηλάτων

1


Φυτεύσεις:

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δένδρα μεγάλης ανάπτυξης (6 – 9 μέτρων)

Α/Α

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Αριά

Quercus ilex

2

2

Ελιά (από ΤΡΑΙΝΟΣΕ)

Φυτεύτηκαν δύο υπεραιωνόβιες ελιές ηλικίας 650 και 1.350 ετών 

Olea europaea

2

2

Κέδρος ντεοντάρα

Cedrus deodara

1

3

Κουτσουπιά

Cercis siliquastrum

7

4

Ουασινγκτόνια

Washingtonia robusta

7

5

Πλάτανος

Platanus orientalis

7

6

Σφενδάμι Ιαπωνικό Πορφυρό

Acer palmatum atropureum

3

7

Σχίνος του Μαϊάμι

Schinus tenebinthifolius

2

8

Ψευδοπιπεριά

Schinus molle

6

9

Μουριά

Morus sp.

1

10

Φίκος ροδίτικος

Ficus nitida

2

Σύνολο: 40 δέντρα μεγάλης ανάπτυξης ( 6 – 9 μέτρων)


Σημειώνουμε πως από τους χώρους της Πλατείας απομακρύνθηκαν μετά από έγκριση από το δασαρχείο Πειραιά και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συνολικά 6 ξερά δέντρα, 4 λεύκες, ένας πλάτανος και ένα πεύκο τα οποία αντικαταστάθηκαν.
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Θάμνοι

Α/Α

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Αγγελική νάνα

Pittosporum tobira nanum

374

2

Αγγελική

Pittosporum to bira

65

3

Αμπέλια μεγανθής λευκή

Abelia Χ grandiflora

109

4

Αμπέλια μεγανθής ροζ

Abelia edward goucher

47

5

Βερβερίδα

Berberis thunbergii atropurpurea

10

6

Βιβούρνο φωτεινό

Viburnum lucidum

35

7

Δωδωναία

Dodonea viscosa purpurea

4

8

Ελαίαγνος

Elaeagnus ebbingei

2

9

Κολεόνημα

Coleonema pulchrum

144

10

Κότινος

Cotinus coggygria red purple

2

11

Λαντάνα νάνα

Lantana camara nana

30

12

Λαντάνα έρπουσα

Lantana sellowiana yellow

183

13

Λευκόφυλλο

Leucophyllum frutescens

250

14

Λιγούστρο τεξάνουμ

Ligustrum japonicum texanum

4

15

Ναντίνα

Nandina domestica

46

16

Πικροδάφνη

Nerium oleander

20

17

Πολύγαλα

Polygala myrtifolia

10

18

Ραφιολεπίς

Rhaphiolepis umbellata

49

19

Σπειραία

Spiraea japonica

1

20

Τεύκριο

Teucrium fruticans

8

21

Φωτίνια νάνα

Photinia fraseri little red robin

12

Σύνολο: 1.405
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σχηματοποιημένοι Θάμνοι


Α/Α

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Βεστρίτζια λευκή μπάλα

Westringia fruticosa Mundi

34

2

Βεστρίτζια μώβ μπάλα

Westringia fruticosa

22

3

Ευώνυμο κορμός μπάλα

Euonymus japonicas elegant aureus

2

4

Ευώνυμο χρυσό πυραμίδα

Euonymus japonicas elegant aureus

9

5

Ευώνυμο ασημί πυραμίδα 

Euonymus japonicas “bravo’

8

6

Σχίνος μπάλα

Pistacia lentiscus

3

7

Τούγια μπάλα

Thuja orientalis compacta aurea nana

20

8

Φωτίνια κορμός μπάλα

Photinia fraseri

2

Σύνολο: 100
4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κωνοφόροι Θάμνοι

Α/Α

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Γιουνίπερος οριζοντιόκλαδος

Juniperus horizontalis

39

2

Γιουνίπερος χρυσός

Juniperus x pfitzeria old gold

100

3

Γιουνίπερος 

Juniperus communis

1

Σύνολο: 140

5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αναρριχώμενα

Α/Α

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Πλουμπάγκο ή Μπλέ γιασεμί

Plumbago auriculata

13

2

Νυχτολούλουδο

Cestrum nocturnum

2

Σύνολο: 15

6η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Αγρωστώδη

Α/Α

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Στίπα

Stipa tenuissima

255

2

Φεστούκα γλαυκή

Festuca glauca

85

Σύνολο: 340
7η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τροπικά

Α/Α

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Φόρμιο κόκκινο

Phorium tenax atropurpurea

6

2

Φόρμιο πανασέ

Phormium tenax

10

3

Χαμαίρωπας ο χαμηλός

Chamaerops humilis

7

Σύνολο: 23

8η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αρωματικά

Α/Α

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Δενδρολίβανο

Rosmarinus officinalis

132

2

Δενδρολίβανο έρπον

Rosmarinus officinalis prostratus

156

3

Λεβάντα η οδοντωτή

Lavandula dentata

135

4

Λεβάντα

Lavandula intermedia edelweiss

235

5

Μυρτιά νάνα

Myrtus communis microphylla nana

112

Σύνολο: 770
9η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ποώδη

Α/Α

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Αγάπανθος λευκός

Agapanthus africanus Albus

8

2

Αγάπανθος μπλέ

Agapanthus africanus

34

3

Γκάουρα λευκή

Gaura lindheimeri sparkle white

60

4

Γκάουρα ροζ

Gaura lindheimeri siskiyou pink

212

5

Περόβσκια

Perovskia atriplicifolia

110

6

Σάλβια κόκκινη

Salvia greggii

295

7

Σάλβια η χαμηλή

Salvia Chamaedryoides

22

8

Σάλβια μπλέ

Salvia “Mystic spires blue”

26

9

Τουλμπάχια

Tulbaghia violaceae

477

 

Σύνολο: 1.244Δένδρα: 40 μεγάλης ανάπτυξης (10 διαφορετικά είδη)

Λοιπά Φυτά: 4.037 (52 διαφορετικά είδη / ποικιλίες)


Γενικό Σύνολο: 4.077


ΧλοοτάπηταςΑ/Α

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τ.Μ

1

Προκατασκευασμένος φυσικός χλοοτάπητας Zoro

Μείγμα Διχόντρας (Dichondra repens) με ψυχρόφιλες ποικιλίες

1.350

2

Προκατασκευασμένος φυσικός χλοοτάπητας Paspalum

Paspalum Vaginatum

520

ΣΥΝΟΛΟ: 1.870 τ.μΟικονομικά Στοιχεία

Συνολικό κόστος πλατείας: 750.000 €

Κόστος μελετών, επίβλεψης και επιστασίας εργασιών, εργασίες 

λιθοδομής 100.000 €


Χρηματοδότηση:


Α. Ίδιοι πόροι Δήμου: 405.000 €

Φυτοτεχνικά 105.000 €

Ηλεκτρολογικό υλικό – φωτισμός 180.000 €

Κινητός αστικός εξοπλισμός πλατείας   55.000 €

Εύκαμπτοι οριοδείκτες (κολωνάκια)   20.000 €

Επιπρόσθετες επεκτάσεις πεζοδρομίων με 

χυτό βοτσαλωτό δάπεδο περιμετρικά της Πλατείας   45.000 €


Β. Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης:

Οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά και υδραυλικά έργα 

Στατικός αστικός εξοπλισμός 345.000 €


Γ. Γεώργιος Προκοπίου :

Μελέτες – επίβλεψη και επιστασία εργασιών – εργασίες λιθοδομής 100.000 €


Μετά την ολοκλήρωση του έργου ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε:

«Η μοναδική ομορφιά της Βουλιαγμένης ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο, με τη δημιουργία της νέας Πλατείας Νυμφών, μία πλατεία που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς της περιοχής μας. Η Βουλιαγμένη απέκτησε την πλατεία που της αξίζει και καλώ όλους του συμπολίτες μας να την επισκεφθούν, να την απολαύσουν αλλά παράλληλα, να τη σεβαστούν και να συμβάλουν στη διατήρηση της σημερινής εικόνας της. Το έργο ανακατασκευής της Πλατείας Νυμφών ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 6 μήνες, (σε 127 εργάσιμες ημέρες) όταν οι αρχικοί υπολογισμοί προέβλεπαν διάρκεια εργασιών 18 μήνες. Το τελικό αποτέλεσμα και η ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου οφείλεται στις σημαντικές χορηγίες που συνέβαλαν στη χρηματοδότηση του έργου, στο υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού που επέδειξαν όσοι εργάστηκαν στην ανάπλαση και στην υπερπροσπάθεια των αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου, που υπερέβαλαν κάθε όριο υπηρεσιακού καθήκοντος και εργάστηκαν νυχθημερόν, από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα των εργασιών.

Συγκεκριμένα εκ μέρους του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στους ακόλουθους:


Τους χορηγούς του έργου:

- Αστηρ Παλάς Βουλιαγμένης και προσωπικά της διευθύνουσα σύμβουλο κα Πέννυ   Ζαγλαρίδου

- Κ. Γεώργιο Προκοπίου


Την εργοληπτική εταιρεία:

 • ARIO κατασκευαστική και προσωπικά τον επικεφαλής κ. Δημήτρη Πρωτονοτάριο


Για το σχεδιασμό της Πλατείας:

 • Τον κ. Αλέξανδρο Αυλωνίτη – Αρχιτέκτονα Μηχανικό

 • Την κ. Αγγελική Αναγνωστοπούλου - Αρχιτέκτονα


Για το γεωπονικό και φυτοτεχνικό σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου πρασίνου 

 • Την κα. Ανέττα Ρούσσου – Γεωπόνο 


Από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης:

 • Τον Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων και δόμησης κ. Νίκο Βάση

 • Τον Γενικό Γραμματέα κ. Χάρη Κυριακίδη

 • Τον Αναπληρωτή Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Βάρης κ. Βασίλη Λανάρη

 • Τα τεχνικά συνεργεία 

 • Τα συνεργεία της υπηρεσίας πρασίνου

 • Τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και της Δημοτικής Αστυνομίας 

 • Τα συνεργεία καθαριότητας


Επίσης τα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΡΓΟΣΕ και το Πράσινο Ταμείο για τη χορηγία των δύο υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων.

Τη ΔΕΗ και τη ΔΕΔΔΗΕ για τους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

Την εταιρεία Ελληνική Τεχνική Α.Ε. και συγκεκριμένα τους κ.κ. Νικολακάκη Ανδρέα, Μαστροκώστα Αντώνη, Βυθούλκα Απόστολο και Καρβάλη Νικήτα. 

Τον Γεωπόνο κ. Πέτρο Φεβράνογλου για την εθελοντική συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση του έργου πρασίνου.


Τέλος θα ήθελα να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής για την κατανόηση και την υπομονή τους κατά τη διάρκεια του έργου.


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.