Επιστροφή φόρου θα έχουν φέτος πάνω από 1.500.000 φορολογούμενοι, κατά κύριο λόγο εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και επιχειρηματίες που επλήγησαν οικονομικά από την επιδημία του κορωνοϊού κατά την διάρκεια του 2020

Αυτό θα συμβεί γιατί τα φορολογητέα εισοδήματα είναι σημαντικά μειωμένα, καθώς δεν περιλαμβάνονται σ'αυτά οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και οι άλλες έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που έλαβαν από το κράτος λόγω των lock-downs.

Με δεδομένο δε ότι, στους φορολογούμενους αυτούς, οι παρακρατήσεις φόρου εισοδήματος είχαν υπολογιστεί με βάση πολύ υψηλότερα ετήσια φορολογητέα εισοδήματα για όλο το 2020 και άρα ήταν πολύ μεγάλες σε σύγκριση με τα τελικά ποσά φορολογητέων εισοδημάτων του 2020, θεωρείται βέβαιο ότι οι φορολογούμενοι αυτοί θα δουν στα εκκαθαριστικά τους να αναγράφονται ποσά επιστροφών φόρου ύψους εκατοντάδων ή και χιλιάδων ευρώ.
 
Το παρακάτω εργαλείο υπολογισμού των φορολογικών επιβαρύνσεων σάς δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε πριν καν ξεκινήσετε την υποβολής της φετινής φορολογικής δήλωσης, αν θα καταστείτε και σεις δικαιούχος επιστροφής φόρου, με το επί των εισοδημάτων του 2020 που έχει θέσει στη διάθεσή σας.
Μέσω του εργαλείου αυτού μπορείτε  να υπολογίσετε τα ποσά των φόρων που αναλογούν στα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2020 και να αφαιρέσετε από αυτά το ποσό της παρακράτησης που σας έγινε.

 


 Υπολογίστε το φόρο για το δικό σας εισόδημα από κάθε πηγή ΕΔΩ
 
Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο παράδειγμα:

Ιδιωτικός υπάλληλος με μηνιαίο φορολογητέο μισθό 1.250 ευρώ εργάσθηκε τους 6 από τους 12 μήνες του 2020 ενώ τους υπόλοιπους 6 μήνες η σύμβαση εργασίας του είχε τεθεί σε αναστολή.
Οι φορολογικές κρατήσεις του υπολογίστηκαν, ουσιαστικά, σαν να ελάμβανε κανονικά τους μισθούς του για ολόκληρο το 2020. Ωστόσο, ο υπάλληλος αυτός εργάστηκε κανονικά μόνο 6 μήνες και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά του από μισθούς, συνυπολογιζομένων και των επιδομάτων εορτών και αδείας, ήταν τελικά πολύ μικρότερο από αυτό το οποίο ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό των φορολογικών κρατήσεων.

Σε κάθε έναν από τους μήνες που εργάστηκε ο συγκεκριμένος υπάλληλος, ο υπολογισμός των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης γινόταν με αναγωγή του μηνιαίου μισθού των 1.250 ευρώ σε ετήσιο ετήσιο εισόδημα 17.500 ευρώ.

Όμως, τελικά ο εργαζόμενος αυτός, επειδή δεν δούλεψε για 6 μήνες, δεν έλαβε τελικά 17.500 ευρώ το 2020 αλλά μόνο 10.500 ευρώ, στα οποία αναλογεί φόρος εισοδήματος μόλις 233 ευρώ και ειδική εισφορά αλληλεγγύης 0 ευρώ, λόγω του ότι το εισόδημά του υποχώρησε κάτω από το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ που ισχύει στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Ως εκ τούτου, ο εργαζόμενος αυτός δικαιούται να πάρει πίσω ως συνολική επιστροφή φόρου το επιπλέον ποσό φόρου εισοδήματος και ολόκληρο το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε από τις αποδοχές του το 2020, δηλαδή την αρνητική διαφορά μεταξύ των παρακρατηθέντων φόρων συνολικού ύψους 1.134,14 ευρώ και του τελικά αναλογούντος φόρου εισοδήματος των 233 ευρώ! Η διαφορά αυτή, η οποία θα πρέπει να του καταβληθεί φέτος ως επιστροφή φόρου, ανέρχεται σε 849,28 ευρώ (1.134,14 ευρώ μείον 233 ευρώ).Υπολογισμός φόρου 2021

Δηλωθέν Εισόδημα

Από μισθούς και συντάξεις: 10.500,00 €
Από ελεύθερο επάγγελμα ή ατομική επιχείρηση: 0,00 €
Από αγροτική δραστηριότητα: 0,00 €
Από ενοίκια: 0,00 €


Λοιπά δηλωθέντα στοιχεία

Το εισόδημα μου από ελεύθερο επάγγελμα ή ατομική επιχείρηση προέρχεται από μέχρι τρεις εργοδότες ή από περισσότερους αλλά ένας από αυτούς καλύπτει το 75% του εισοδήματος : Όχι
Είμαι κατ’ επάγγελμα αγρότης : Όχι
Τέκνα : Κανένα


Αποτελέσματα

Το σύνολο του εισοδήματός σας είναι: 10.500,00 €
Ο φόρος κλίμακας είναι: 1.010,00 €
Η εισφορά αλληλεγγύης είναι: 0,00 €
Η έκπτωση φόρου που δικαιούστε είναι: 777,00 €
Ο φόρος που σας αναλογεί είναι: 233,00 €

πηγή:money.gr

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.