Παρακαλούνται όσοι ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων δεν έχουν προβεί σε δήλωση των οικοπέδων τους βάση του Νόμου 4647/2019 να προχωρήσουν στην υποβολή των πιο πρόσφατων τίτλων ιδιοκτησίας στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης.

Υπενθυμίζουμε επίσης στους ιδιοκτήτες, ότι με την υπ’ αριθμ 9/2021 (ΦΕΚ 1923/Β/13-5-2021) Πυροσβεστική Διάταξη, οι ιδιοκτήτες οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή μέσα σε όρια οικισμού χωρίς σχέδιο και σε απόσταση μέχρι εκατό (100) μέτρων από τα όριά τους υποχρεούνται να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, τα οποία συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

Για αυτούς τους λόγους παρακαλείστε να φροντίσετε για τον επιμελή καθαρισμό/αποψίλωση του οικοπέδου σας. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων – σπίρτων και άλλων υλών από 1ης  Μαΐου  έως και 31ης Οκτωβρίου  κάθε έτους.               

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σας, ο Δήμος θα προχωρήσει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό/αποψίλωση του οικοπέδου σας από ξερά χόρτα κ.λπ/, του οποίου θα επιβαρυνθείτε τη δαπάνη και θα σας επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις (πυροσβεστικές διατάξεις και διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 26 του Ν.3852/2010).

 Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι, από 01/05/2021 έως 31/10/2021 απαγορεύεται η καύση κλαδιών. Τα κλαδιά και τα ξερά χόρτα θα πρέπει να τοποθετούνται σε σάκους απορριμμάτων δίπλα στους κάδους και να ειδοποιείται εγκαίρως ο Δήμος για την αποκομιδή τους.


Τηλέφωνα Πληροφοριών:


Από το Τμήμα Εσόδων:

210- 6145116

210- 6145469

210-6145104


Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος: 

2132051732


Από το Κεντρικό Πρωτόκολλο (για καθορισμό ραντεβού): 

210-6145152

210-6145162
Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.