Ακολουθεί Ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Νεολαίας και Τοπικής Επιχειρηματικότητα Παναγή Λουκάτου αναφορικά με τη διαδικασία παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων και το Νομικό /Θεσμικό Πλαίσιο που ισχύει.

Με αφορμή τα δεκάδες τηλεφωνήματα και ηλεκτρονικά μηνύματα που δέχομαι τις τελευταίες ημέρες από ενδιαφερόμενους (συλλόγους-δημότες) σχετικά με τη λειτουργία των αθλητικών συλλόγων της περιοχής και την παραχώρηση, από πλευράς Δήμου Διονύσου, των αθλητικών εγκαταστάσεων προς τους συλλόγους, ειδικότερα όσων καλλιεργούν το τένις, για αποκατάσταση της αλήθειας και προς αποφυγή παρεξηγήσεων λόγω παραπληροφόρησης, θέλω και έχω υποχρέωση  να διευκρινίσω τα παρακάτω:

            α.        Ο Δήμος Διονύσου διαχρονικά, από το 2010 μέχρι το 2020, με γνώμονα την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού στην περιοχή και στο πλαίσιο της ενίσχυσης  των προϋποθέσεων υγειούς και εποικοδομητικής άθλησης τόσο στα  παιδιά, όσο και στους δημότες, παραχωρούσε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις στους συλλόγους της περιοχής, για την άσκηση όσων αθλημάτων καλλιεργούσαν τα σωματεία του δήμου (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, στίβο, τοξοβολία, πινγκ-πονγκ, τένις και ενόργανη γυμναστική), σύμφωνα με την δικαιοδοσία που του επέτρεπε το εν ισχύ νομοθετικό πλαίσιο και τη διαδικασία παραχώρησης που αποφάσιζε το Δημοτικό Συμβούλιο.

            β.        Το 2020 το Υφυπουργείο Αθλητισμού με το νόμο  Ν. 4714/20 (άρθρο 142) θεσμοθέτησε και καθιέρωσε το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπου κλήθηκαν όλα τα σωματεία της χώρας να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βεβαίωση ομοσπονδίας, πρακτικά γενικών συνελεύσεων, θεωρημένα βιβλία λειτουργίας, φορολογικές δηλώσεις, μισθωτήρια προπονητών, ετήσιους προϋπολογισμούς, έγκριση περιφέρειας κτλ)  για κάθε άθλημα που καλλιεργούν και αναπτύσσουν, προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο της ΓΓΑ και να νομιμοποιηθούν για την λειτουργία τους. Ενδεικτικά αναφέρω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓΑ, νομιμοποιήθηκαν περίπου 5.000 σωματεία σε όλη την Ελλάδα, όταν ο αριθμός των σωματείων που δήλωναν οι Αθλητικές Ομοσπονδίες ή κατείχαν μόνο σφραγίδα ανενεργών καταστατικών ξεπερνούσαν τα 8.000.

            γ.         Επιπρόσθετα, η ΓΓΑ ενισχύοντας το αθλητικό νομικό πλαίσιο, με το νόμο Ν. 4735/20 θεσμοθέτησε και άλλαξε την διαδικασία παραχώρησης και χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλη την Ελλάδα, όπου ρητά το άρθρο 66 αναφέρει ότι: «Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του Ν.2725/99 (Α’ 121) και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του Ν. 4714/20 (Α΄148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». Η ρύθμιση της παρούσας τέθηκε σε ισχύ έξι (6) μήνες μετά την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ΦΕΚ δημοσιεύθηκε στις 12/10/2020, συνεπώς εφαρμόζεται από τις 12 Απριλίου 2021. Λόγω των συνθηκών της πανδημίας δόθηκε παράταση από την ΓΓΑ σε όλα τα αθλητικά σωματεία της χώρας να εναρμονισθούν με την νομοθεσία και να νομιμοποιήσουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα αθλήματα που θέλουν να καλλιεργούν και να εγγραφούν στο Μητρώο της ΓΓΑ έως την 31η Αυγούστου αρχικά (τελευταία παράταση έως 30/9), προκειμένου να πάρουν μέρος στα πρωταθλήματα των αθλητικών Ομοσπονδιών και να έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

            δ.        Με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Νεολαίας και Τοπικής Επιχειρηματικότητας, ενημέρωσα αμέσως το Δήμαρχο Διονύσου για το νέο αθλητικό πλαίσιο και τις αλλαγές που προ έκυπταν και με εντολή μου,  (παρόλο που δεν είχαμε υποχρέωση ως Δημοτική Αρχή, καθόσον το θέμα ανήκε στην δικαιοδοσία της ΓΓΑ και των αθλητικών Ομοσπονδιών και ήταν υποχρέωση των συλλόγων),  εκδόθηκε το με Αρ. Πρωτ. 16779 από 21/5/21 έγγραφο, προς όλα τα σωματεία του Δήμου Διονύσου, προκειμένου να τους υπενθυμίσει – προτρέψει - συμβουλεύσει – παρακινήσει  να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες νομιμοποίησης τους με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ έως 31 Αυγούστου, για όλες τις κατηγορίες των αθλημάτων που καλλιεργούν, ώστε να μην υπάρξουν αναγκαστικοί αποκλεισμοί στην φετινή διαδικασία παραχώρησης και να ξεκινήσει η νέα αγωνιστική περίοδος απρόσκοπτα και νοικοκυρεμένα. Πλέον η παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου στα αθλητικά σωματεία δεν επαφίεται στην βούληση του Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου, αλλά διενεργείται σύμφωνα με το νέο αθλητικό νομικό πλαίσιο.

            ε.         Σήμερα, από το Δήμο Διονύσου στο Μητρώο της ΓΓΑ έχουν εγγραφεί  20 αθλητικά σωματεία, όπου το κάθε ένα από αυτά έχει συμπεριλάβει ποια αθλήματα καλλιεργεί. Από τα στοιχεία, τα οποία είναι δημόσια σε κάθε ενδιαφερόμενο «https://somateia.gga.gov.gr/eggegramena-somateia», προκύπτει ότι στο Μητρώο της ΓΓΑ, από το Δήμο Διονύσου  δεν έχει εγγραφεί-νομιμοποιηθεί-εγκριθεί  κανένα αθλητικό σωματείο (αυτόνομο ή ως κλάδος άθλησης υφιστάμενου συλλόγου) που να καλλιεργεί το τένις και την ενόργανη γυμναστική και κατά συνέπεια δεν μπορεί ο Δήμος (ως ο νόμος ορίζει) να παραχωρήσει αθλητική εγκατάσταση .

            Η βούληση τόσο του Δημάρχου, όσο και η δική μου, ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος είναι να βρουν διέξοδο τα παιδιά και οι δημότες που αγαπούν το τένις και ασχολούνται με αυτό και για αυτό το λόγο η χρήση των γηπέδων θα γίνεται για όλα τα γήπεδα με παραχώρηση του δήμου σε κάθε ενδιαφερόμενο δημότη, μετά από αίτηση και προγραμματισμό από το τμήμα αθλητισμού του δήμου. Ευχή της Δημοτικής Αρχής να καταφέρουν οι σύλλογοι που αναπτύσσουν το τένις στην περιοχή να ξεκινήσουν ή να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες νομιμοποίησης όπως έκαναν και τα υπόλοιπα 20 σωματεία και να  δοθεί η δυνατότητα στους φίλους του αθλήματος για αγωνιστική εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση είμαι δίπλα στα σωματεία, αρωγός σε κάθε πρόβλημα που μπορεί ο Δήμος, στο πλαίσιο του νόμου, να παρέμβει και να βοηθήσει.

            Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας και Τοπικής Επιχειρηματικότητας

                        Παναγής Σ Λουκάτος

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.