Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων προχωρά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος τεχνικής βοήθειας στην Αλβανία σε θέματα κανονισμών Ρύθμισης, Ασφάλειας και Ανταγωνισμού.

Η παροχή τεχνογνωσίας προς τη γείτονα χώρα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των μνημονίων συνεργασίας που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για την προώθηση της ενταξιακής τους προοπτικής, η οποία παρέχεται μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας όσον αφορά την υιοθέτηση και εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου.

Η παροχή τεχνικής βοήθειας που θα παράσχει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων στην Αλβανία, πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος της γειτονικής χώρας, το οποίο γνωστοποιήθηκε στη ΡΑΣ από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με τη ΡΑΣ να ανταποκρίνεται θετικά στο αίτημα.

Η διαδικασία

Το επιστημονικό προσωπικό της αρμόδιων υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων έχουν ήδη ολοκληρώσει τον σχεδιασμό του προγράμματος τεχνικής βοήθειας, παρουσιάζοντας αναλυτικά στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας τις θεματικές ενότητες που θα περιλαμβάνει. Η υλοποίηση του θα πραγματοποιηθεί το αμέσως προσεχές διάστημα μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων και στη συνέχεια, εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες, με διά ζώσης συναντήσεις.

Το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας

Η παροχή τεχνικής βοήθειας στην Αλβανία που θα παράσχει η ΡΑΣ για την ενσωμάτωση του ενωσιακού κεκτημένου σε ζητήματα αρμοδιότητα της, αφορά στα εξής:

Α. Στην προετοιμασία των κανονισμών στον τομέα της Ρύθμισης και του Ανταγωνισμού της Σιδηροδρομικής Αγοράς, των Δικαιωμάτων των Επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών και της Αδειοδότησης σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

Β. Στην προετοιμασία των εκτελεστικών κανονισμών της γειτονικής χώρας που αφορούν στην έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και έγκρισης ασφάλειας σε διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής.

Η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων κ. Ιωάννα Τσιαπαρίκου δήλωσε σχετικά. «Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων στο πλαίσιο αφενός της διαρκούς προσπάθειας της Ελλάδας για την ανάπτυξη και την προώθηση των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρώπη και αφετέρου της ενίσχυσης μιας εποικοδομητικής συνεργασίας για την προώθηση της ενταξιακής προοπτικής της γειτονικής χώρας, εξέφρασε στο Υπουργείο Εξωτερικών, τη βούλησή της να συνδράμει με την παροχή τεχνικής βοήθειας σε θέματα αρμοδιότητάς της, ως Ρυθμιστικός Φορέας της αγοράς των σιδηροδρομικών μεταφορών και ως Εθνική Αρχή Ασφάλειας. Σε κάθε περίπτωση, η συνεργασία με τη γείτονα χώρα για την παροχή τεχνογνωσίας από πλευράς μας, με βάση τις βέλτιστες εθνικές και ευρωπαϊκές πρακτικές εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφειας που ακολουθεί η ΡΑΣ, η οποία επιδιώκει την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών προς όφελος της χώρας».

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.