Ο ΣΠΑΠ παρέλαβε έναν υπερσύγχρονο ελαστικοφόρο φορτωτή Bobcat με ανοιγόμενο – σπαστό κάδο και εξάρτημα καταστροφέα χόρτων, η προμήθεια του οποίου χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο και συγκεκριμένα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022» και άξονα προτεραιότητας 2.

Η συγκεκριμένη πρόταση  χρηματοδότησης του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) υπεβλήθη προς το Πράσινο Ταμείο στις 11-03-2022και εγκρίθηκε με την απόφαση 234.4.3/2022 του  Διοικητικού  Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και ποσού χρηματοδότησης Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδων (75.000,00) ευρώ.

Ο συγκεκριμένος φορτωτής Bobcat είναι υπερσύγχρονης τεχνολογίας και θα προστεθεί στον ήδη σύγχρονο εξοπλισμό του ΣΠΑΠ και θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο πολλαπλών χρήσεων για τον καθαρισμό του Πεντελικού αλλά και περιοχών ευθύνης των Δήμων -  Μελών του ΣΠΑΠ από ξερά χόρτα και κλαδιά τα οποία αποτελούν μία από τις κυριότερες αιτίες πυρκαγιών, από σκουπίδια και μπάζα καθώς και σε εκχιονισμούς όπου και όταν αυτό απαιτηθεί.

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ, Αντιδήμαρχος Πεντέλης, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώμος δήλωσε:

«Ο ΣΠΑΠ σε μια δύσκολη εποχή καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια και καταφέρνει να αλλάξει εποχή με στόχο να εκσυγχρονίσει, να ανανεώσει και να ενισχύσει τον ήδη μεγάλο στόλο οχημάτων του, προκειμένου να βρίσκεται σε μεγαλύτερη ετοιμότητα και να μπορεί να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τα πιο σύγχρονα μέσα οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση προκύπτει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Η προμήθεια του συγκεκριμένου φορτωτή Bobcat, ο οποίος είναι υπερσύγχρονης τεχνολογίας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τον Σύνδεσμο μας καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως, για καθαρισμούς ξερών χόρτων, για την απομάκρυνση σκουπιδιών και μπαζών καθώς και για εκχιονισμούς.

Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου Ευστάθιο Σταθόπουλο και τα μέλη του  Διοικητικού  Συμβουλίου, για την έγκριση της χρηματοδότησης του ΣΠΑΠ καθώς και τα υπηρεσιακά στελέχη του Πράσινου Ταμείου για την αμέριστη βοήθεια για την υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας».

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.