Κατά την BNP Paribas τα capital controls είναι πιθανό σενάριο για τις ελληνικές τράπεζες
Στα πρόθυρα της ρήξης βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της Ελλάδος με την ΕΕ αναφέρει σε ειδική 3σέλιδη έκθεση της η Γαλλική τράπεζα BNP Paribas. 
Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε καθεστώς αδιεξόδου. 
Αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί την ύστατη στιγμή μια συμφωνία,ωστόσο ακόμη και αν επιτευχθεί θα είναι ημιτελής. 
Η ρήξη δεν μπορεί να αποκλειστεί μεταξύ Ελλάδος και δανειστών, η κατάσταση είναι πολύ οριακή. 
Τα επόμενα βήματα αλλά και οι στρατηγικές Ελλάδος και δανειστών τις επόμενες ημέρες θα είναι καταλυτικές, ζωτικές. 
Στις 22 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί έκτακτη Σύνοδος Κορυφής μόλις 8 ημέρες πριν την 30η Ιουνίου όπου η Ελλάδα πρέπει να πληρώσει 1,53 δισεκ. στο ΔΝΤ. 
Επίσης στις 20 Ιουλίου η Ελλάδα θα πρέπει να καταβάλλει στην ΕΚΤ περίπου 3,6 δισεκ. σε ομόλογο που λήγει. 
Η ΕΚΤ επίσης θα διαδραματίσει καίριο ρόλο προσεχώς.
Παρέχει ELA στις ελληνικές τράπεζες οι οποίες είναι μεν φερέγγυες αλλά οι συνεχείς εκροές καταθέσεων χωρίς συμφωνία θα υποχρεώσει την ΕΚΤ να αναθεωρήσει την στρατηγική της όσον αφορά το ELA. 

H EKT, το ELA και η Ελλάδα 

1)Οι ελληνικές τράπεζες καταφέρνουν να επιβιώνουν με ELA μέσω της επείγουσας παροχής ρευστότητας. 
2)Η ΕΚΤ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πολιτικής διαπραγμάτευσης και προφανώς δεν θα ήθελε να εμπλακεί στην πολιτική μάχη. 
3)Η ΕΚΤ βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι.
Από την μια πρέπει να διατηρήσει τον ρόλο της ως δανειστής έσχατης ανάγκης αλλά από την άλλη πρέπει να διατηρήσει την αξιοπιστία της. 
4)Όσο οι διαπραγματεύσεις Ελλάδος με δανειστών συνεχίζονται η ΕΚΤ θα συνεχίσει να στηρίζει με ρευστότητα τις τράπεζες. 
Όμως αν η Ελλάδα επιλέξει να μην πληρώσει το ΔΝΤ, τότε αυτομάτως ο ρόλος της ΕΚΤ θα καταστεί αμυντικός. 
Η ελληνική πλευρά, τότε υποχρεωτικά θα επιβάλλει capital controls στις ελληνικές τράπεζες. 
Με την ανάληψη της εξουσίας στην Ελλάδα από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο ρόλος της ΕΚΤ βρίσκεται στο επίκεντρο επικρίσεων.
Για ορισμένους, η στήριξη που παρέχει η ΕΚΤ στις ελληνικές τράπεζες, αποτελεί μια αδικαιολόγητη στήριξη στην Κυβέρνηση Τσίπρα στην Ελλάδα. 
Για άλλους θεωρείται η στάση της ΕΚΤ ως ένας εξισορροπητικός μηχανισμός μεταξύ Ελλάδος και διαπραγματευτών. 
Στην πραγματικότητα η ΕΚΤ επιδιώκει να έχει επιρροή στις διαπραγματεύσεις ενώ ταυτόχρονα συμβιβάζεται και με τον ρόλο του δανειστή έσχατης ανάγκης. 
Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης δείχνει ότι η ΕΚΤ θα έχει τον τελευταίο ρόλο στις ελληνικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες, ως ο δανειστής έσχατης ανάγκης στις τράπεζες μέσω του ELA. 
H EKT από τον Οκτώβριο του 2008 σε απάντηση….στον οικονομικό κατακερματισμό της ευρωζώνης διενεργεί πράξεις με σταθερό επιτόκιο (refi rate) ταυτόχρονα δέχεται ως εγγύηση περιουσιακά στοιχεία από Α έως ΒΒΒ.
Μετά την κρίση χρέους που ξέσπασε με επίκεντρο την Ελλάδα και επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες της ευρωζώνης η ΕΚΤ εισήγαγε εξαιρέσεις στην ελάχιστη βαθμολογία αρκεί η χώρα να συμμορφωνόταν με τους κανόνες της ΕΕ δηλαδή να βρισκόταν σε ένα πρόγραμμα εξυγίανσης. 
Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν οι ελληνικές, κυπριακές και πορτογαλικές τράπεζες να έχουν πρόσβαση στους μηχανισμούς ρευστότητας της ΕΚΤ και στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης παρά τις υποβαθμίσεις στις αξιολογήσεις τους από τους οίκους πιστοληπτικής διαβάθμισης. 
Το πρόβλημα με τις ελληνικές τράπεζες προέκυψε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία στην Ελλάδα. 
Η συγκρουσιακή προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ ωστόσο ήταν πρόβλημα. 
Η ΕΚΤ στις αρχές Φεβρουαρίου του 2015 αποφάσισε ότι δεν μπορεί να δέχεται ελληνικά κρατικά ομόλογα ως εγγύηση για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης επειδή δεν υπήρχε καθαρή εικόνα για τον αν η ελληνική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα έφερνε εις πέρας τις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ. 
Λόγω αυτής της αλλαγής στρατηγικής της ΕΚΤ, η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών εξαρτιέται αποκλειστικά από την ρευστότητα της ΕΚΤ και το ELA. 
Κατά την διάρκεια των εκλογών και εν συνεχεία οι ελληνικές τράπεζες εξαρτώνται από την ΕΚΤ και το ELA. 
Στις αρχές Φεβρουαρίου είχε τεθεί όριο 60 δισεκ. στο ELA, ενώ αυξήθηκε 3,3 δισεκ. στις 19 Ιουνίου του 2015 για μια ακόμη φορά, φθάνοντας στα 87,4 δισεκ. ευρώ. 
Η έκθεση των ελληνικών τραπεζών στο ευρωσύστημα είναι 120 δισεκ…
Οι ελληνικές τράπεζες λειτουργούν με οριακή ρευστότητα. 
Ταυτόχρονα το ελληνικό κράτος λειτουργεί με οριακή ρευστότητα λόγω του ορίου που έχει θέσει η ΕΚΤ στα έντοκα 14,9 δισεκ.  ενώ μόνο 3,5 δισεκ. από αυτά τα 14,9 δισεκ. εντόκων η ΕΚΤ αποδέχεται ως εγγυήσεις.
Κατά συνέπεια η ΕΚΤ διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην επιβίωση των τραπεζών. 
Η ΕΚΤ πάντως αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητο το επιτόκιο προεξόφλησης που αφορούν τις εγγυήσεις του ELA, εξέλιξη που ευνοεί τις ελληνικές τράπεζες αρκεί να πληρωθεί το ΔΝΤ στις 30 Ιουνίου. 
Παρά το γεγονός ότι οι αποφάσεις της ΕΚΤ έχουν βαρύνουσα επιρροή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και πιστωτών, η κεντρική τράπεζα προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ των πολιτικών παρεμβάσεων και ης αξιοπιστίας της. 
Ταυτόχρονα η ΕΚΤ πρέπει να είναι προσεκτική, ώστε ανάλογα με την έκβαση των διαπραγματεύσεων Ελλάδος με δανειστές θα πρέπει να προσαρμόσει την πολιτική της στις ελληνικές τράπεζες. 
Το μεγάλο ερώτημα είναι μπορεί να διατηρηθεί το ELA αν η Ελλάδα δεν αποπληρώσει το ΔΝΤ στις 30 Ιουνίου; 
Κατ΄ αρχήν η στάση πληρωμών θα απέκλειε τις ελληνικές τράπεζες από την αναχρηματοδότηση του ευρωσυστήματος και οι τράπεζες θα χαρακτηρίζονταν αφερέγγυες.
Η Ελλάδα σε μια τέτοια περίπτωση θα αποκλειόταν de facto από την ευρωζώνη. 
Χωρίς πολιτική απόφαση δύσκολα θα αποτραπεί η ρήξη Ελλάδος με δανειστές. 
Μετά από όλα αυτά δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες μεταξύ αιτίας και αιτιατού, μεταξύ χρεοκοπίας και εξόδου από το ευρώ. 
Το πιθανότερο σενάριο θα είναι ότι η πρόσβαση στο ELA θα είναι πολύ αυστηρότερη π.χ. αύξηση των haircuts στα collaterals καθιστώντας υποχρεωτική την επιβολή capital controls. 

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.