​Ψήφιση, σήμερα, από τη Βουλή των προαπαιτούμενων για ΦΠΑ, ασφαλιστικό και ΕΛΣΤΑΤ ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να "ξεκλειδώσει" τη χρηματοδότηση-γέφυρα ύψους 7 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα δύο έγγραφα που έχει καταρτίσει η Κομισιόν, εφόσον σήμερα υπάρχει κύρωση από την ελληνική Βουλή, εν συνεχεία αυτό που απομένει είναι να ολοκληρωθεί επιτυχώς η έγκριση του σχεδίου από τα κοινοβούλια των 28 κρατών-μελών και από το Συμβούλιο των ΥΠΟΙΚ της ΕΕ.
Ο λόγος για δάνειο 7 δισ. ευρώ από τον EFSM, διαθέσιμο για 3 μήνες, συνοδευόμενο από ένα πρόγραμμα τύπου MoU που θα αποτελέσει την 1η χρηματοδοτική γέφυρα για τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες.
Η κίνηση αυτή λύνει το πρόβλημα του Ιουλίου αλλά δεν καλύπτει όλο το κόστος των 22 δισ. ευρώ της χρηματοδοτικής γέφυρας, αφού τα διαθέσιμα κονδύλια του συγκεκριμένου ταμείου είναι 11,5  δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με  την πρόταση της Κομισιόν προς το Ecofin, που καλείται να αποφασίσει, η συνδρομή θα καταβληθεί σε μία δόση και θα συνδέεται με όρους οικονομικής πολιτικής (MOU). Θα αποπληρωθεί όταν η Ελλάδα θα λάβει το δάνειο από τον ESM.
Το πρόγραμμα προβλέπει:
*Χρηματοδότηση  7 δισ. ευρώ τον μήνα Ιούλιο
*Οι λεπτομερείς χρηματοδοτικοί όροι θα πρέπει να καθοριστούν με συμφωνία δανειακής διευκόλυνσης και θα υπάρξει  Μνημόνιο Κατανόησης (MoU)
*Η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι οι όροι οικονομικής πολιτικής πληρούνται, μέσω αποστολών και τακτική υποβολή εκθέσεων από τις Ελληνικές αρχές.
*Το δάνειο θα έχει μέγιστη διάρκεια 3 μηνών.
*Θα πρέπει να διατεθεί  αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του Δανείου
*Η Επιτροπή, σε συνεννόηση με την ΕΚΤ, θα συμφωνήσει με την ελληνική
κυβέρνηση  τους όρους οικονομικής πολιτικής
*Μνημόνιο θα υπογραφεί από την Επιτροπή και την Ελλάδα και θα περιέχει ως μέτρα/προαπαιτούμενα   για την εκταμίευση των 7 δισ. ευρώ  την  έγκριση του πακέτου της 15ης  Ιουλίου (σημ  που έχει κατατεθεί προς κύρωση στη Βουλή σήμερα)
*Τα λεφτά θα κατατεθούν σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Στο έγγραφο αναφέρεται ότι είναι πρόγραμμα για τη χορήγηση βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης στην Ελλάδα. Αιτιολογείται από τη σοβαρή οικονομική και χρηματοοικονομική διατάραξη που προκλήθηκε από έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν του ελέγχου της κυβέρνησης.
Το πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο μέχρι τα τέλη του Ιουλίου 2015. Στόχος είναι να παρασχεθεί μια χρηματοδότηση-γέφυρα που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αντιμετωπίσει ορισμένες επείγουσες οικονομικές υποχρεώσεις μέχρι να αρχίσει να λαμβάνει χρηματοδοτική συνδρομή, στο πλαίσιο ενός νέου προγράμματος από τον ESM

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.