Η Ολομέλεια της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρώπης κάνοντας δεκτή την εισήγηση του μέλους της, κ. Νίκου Χιωτάκη, αποφάσισε ομόφωνα μια νέα πολιτική σχετικά με την θέση που θα έχουν οι πόλεις και οι περιφέρειες στην διαμόρφωση καταστάσεων μαζί με τις εθνικές κυβερνήσεις, σχετικά με τη νέα Πολιτική Γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο τέως δήμαρχος Κηφισιάς και μέλος της Επιτροπής Περιφερειών κ. Χιωτάκης, ποστηρίζει στη γνωμοδότηση που συνέταξε για την Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μέλος της Δ.Σ. της ΚΕΔΕ,. Το κείμενο της γνωμοδότησης, το οποίο υιοθετήθηκε ομόφωνα από την ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών, συντάχθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν όψει της σχεδιαζόμενης αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

«Μία δεκαετία αφότου τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές ανακατατάξεις στην Ευρώπη και στην περιφέρειά της, είναι καιρός να υιοθετηθεί μία νέα πολιτική προσέγγιση, στην οποία βασικό ρόλο δεν θα έχουν μόνο οι εθνικές κυβερνήσεις αλλά και η κοινωνία των πολιτών. Οι τοπικές αρχές, οι δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να εμπλακούν σε όλα τα στάδια αυτής της πολιτικής, θέτοντας προτεραιότητες, αξιολογώντας τα αποτελέσματα και ελέγχοντας τις δραστηριότητες των κυβερνήσεων. Είναι πολύ σημαντικό οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιλαμβάνουν το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο, καθώς η οικοδόμηση της δημοκρατίας και η μετάβαση προς αυτήν ξεκινούν, κατά πρώτο και κύριο λόγο, από το επίπεδο της βάσης και δεν μπορούν να επιβληθούν εκ των άνω. Για να είναι η δημοκρατία σταθερή και βαθιά ριζωμένη, έχει ζωτική σημασία να την ενστερνιστεί το σύνολο της τοπικής κοινωνίας», κατέληξε ο κ. Χιωτάκης.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.