Προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Διονύσου Ευάγγελος Λυρούδιας, με αντικείμενο την κατασκευή του έργου «Αντικαταστάσεις - μετατοπίσεις δικτύου ύδρευσης δήμου Διονύσου». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 242.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Το συγκεκριμένο έργο μήκους 2,31 χλμ. αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση του συνολικού έργου της «Κατασκευής αγωγών απορροής όμβριων υδάτων του δήμου και εντάσσεται σε μια συνολική παρέμβαση αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή. Οι αντικαταστάσεις - μετατοπίσεις θα γίνουν τμηματικά και οι σωλήνες του δικτύου θα αντικατασταθούν με νέους από πολυαιθυλένιο, και θα επανεπιχωθούν με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας.

Ερωτηθείσα σχετικά η Ρένα Δούρου, υπογράμμισε τη σημασία του έργου, το οποίο «συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής». «Η περιφέρεια Αττικής, προγραμματισμένα και συστηματικά, προχωρά στα απαραίτητα έργα υποδομής που προστατεύουν τους πολίτες και την περιουσία τους», συνέχισε η περιφερειάρχης.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.