Την ενοποίηση όλων των Ταμείων, κύριων και επικουρικών συντάξεων  και τη δημιουργία ενός Ταμείου κύριας ασφάλισης, ενός επικουρικού και ενιαίες παροχές για όλους τους Έλληνες προβλέπει το σχέδιο για το νέο Ασφαλιστικό, το οποίο έχει υποβληθεί στην «επιτροπή σοφών» στο υπουργείο Εργασίας.


Το εν λόγω πλάνο, που δημοσίευσε το «Βήμα», έχει δύο άξονες: τις άμεσες ενέργειες για τη συγχώνευση όλων των Ταμείων, αλλά και τη δημιουργία ενός νέου συνταξιοδοτικού συστήματος στο οποίο θα ενταχθούν υποχρεωτικά όσοι ασφαλίστηκαν μετά από το 1992.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης πρότασης, σύμφωνα με το δημοσίευμα:

Οι άμεσες αλλαγές στο Ασφαλιστικό

Συγχώνευση όλων των Ταμείων- κύριων και επικουρικών- στο ΙΚΑ

Ενιαίες παροχές σε όλα τα συγχωνευμένα Ταμεία

Συμπληρωματικοί πόροι για υποστήριξη των γενεών που βγαίνουν άμεσα στη σύνταξη

Το νέο σύστημα συντάξεων

Στο νέο Ασφαλιστικό υπάγονται υποχρεωτικά όσοι ασφαλίστηκαν μετά από το 1992

Δημιουργείται ένα Ταμείο κύριας ασφάλισης και ένα επικουρικό και, προαιρετικά, ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Ανώτατο όριο αναπλήρωσης 75%- το 50% εγγυημένο από το κράτος και το 25% από προγράμματα επαγγελματικής ασφάλισης.

Συμπληρωματική χρηματοδότηση για τους παλιούς ασφαλισμένους και εισφορές έως 15% που θα εισπράττονται στο εξής από την εφορία.

Μόνοι οι κύριες συντάξεις θα χορηγούνται με διανεμητικό σύστημα και καθορισμένες εισφορές. Οι επικουρικές με κεφαλαιοποιητικό σύστημα (εργαζόμενοι- εργοδότες). Προνοιακές παροχές, μέσω ΕΚΑΣ, από τον προϋπολογισμό.

Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, προαιρετικά, ανά επιχείρηση και κλάδο της οικονομίας

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.