Ακριβότερη για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί σε αυτή καθίστανται η ρύθμιση των 100 δόσεων ενώ πολλοί κινδυνεύουν ακόμη και να τη χάσουν.

Αυτό θα συμβαίνει στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει ή δε ρυθμίσει νέα φορολογική οφειλή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδης είχε αφήσει παράθυρο ότι το οικονομικό επιτελείο θα επανεξετάσει την αυτόματη αποβολή από τη ρύθμιση, όσων δεν καλύπτουν τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών, οι οποίοι είχαν ζητήσει να προστεθεί ο αυστηρός αυτός όρος στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων οι ανατροπές στη ρύθμιση ενεργοποιούνται από τις 15 Οκτωβρίου και αφορούν περίπου 1 εκατ. φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές του προς το Δημόσιο σε έως και 100 μηνιαίες δόσεις. Το τοπίο με τις 100 δόσεις δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει.   

Ειδικά για την απώλεια της ρύθμισης η αρχική διάταξη προέβλεπε ότι αυτό θα συνέβαινε στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν ήταν συνεπής στη ρύθμιση, σταματούσε δηλαδή να πληρώνει τις μηνιαίες δόσεις. Με τη νέα διάταξη του Μνημονίου, χάνουν τη ρύθμιση όσοι οφειλέτες δεν έχουν πληρώσει ή ρυθμίσει τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους ( ατομικές ή αυτές για τις οποίες υπάρχει ευθύνη καταβολής) μέσα σε τρεις μήνες από την προθεσμία πληρωμής. Έτσι, όσοι άφησαν ή θα αφήσουν απλήρωτο φόρο εισοδήματος ή φόρο ακινήτων, θα βρεθούν εκτός ρύθμισης εκτός αν υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους με την εφορία.

Με τις αλλαγές που έρχονται, η ρύθμιση των 100 δόσεων γίνεται ακριβότερη καθώς αυξάνεται στο 5% από 3% σήμερα το επιτόκιο για τη ρύθμιση των εκατό δόσεων για όσους έχουν οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος έχει ρυθμίσει οφειλή 10.000 ευρώ, ο ετήσιος τόκος ανεβαίνει στα 500 ευρώ αντί των 300 ευρώ σήμερα.

Για φορολογούμενους με χαμηλότερες οφειλές έως 5.000 ευρώ για να μην ισχύσει επιτόκιο 5% θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,
η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη σύμφωνα με το Ε9 είναι αντικειμενικής αξίας έως 150.000 ευρώ και
το ετήσιο εισόδημα τους να μην υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ
Τι σημαίνει αυτό; Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος εμπίπτει σε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις τότε αυτομάτως αυξάνεται το ποσό της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης καθώς θα επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 5%. Για παράδειγμα αν κάποιος έχει ρυθμίσει μια οφειλή 5.000 ευρώ ενώ η εξόφληση του χρέους του μέχρι σήμερα είναι άτοκη από τις 15 Οκτωβρίου και μετά η οφειλή του επιβαρύνεται με 250 ευρώ σε ετήσια βάση.

β) Δεν έχει υπαγάγει το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής και

γ) Δεν υφίσταται καθεστώς αναστολής είσπραξης για τις ανεξόφλητες, μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές του ατομικές ή από συνυποχρέωση/ συνυπευθυνότητα.

Για την ως άνω τακτοποίηση, παρέχεται στον οφειλέτη προθεσμία τριών (3) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής των οφειλών ή από την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι από 19.8.2015, λαμβανομένης υπόψη της ευνοϊκότερης για τον φορολογούμενο εκ των ανωτέρω προθεσμιών.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.