Προτάσεις για την απεξάρτηση των Δήμων από το κράτος και την λειτουργία τους ως τοπικών κυβερνήσεων με δικό τους σχεδιασμό και προϋπολογισμό προωθεί σε δημόσιο διάλογο η Νέα Πορεία Νέα Ελλάδα.
Το κίνημα προχωρά ακόμα σε μια πρωτοβουλία, μετά τις πρόσφατες προτάσεις πού έχει ήδη υποβάλλει στην κυβέρνηση μέχρι σήμερα για το αγροτικό, την φορολογία και την ανάγκη δημιουργίας Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας κι Ανάπτυξης, στα πλαίσια της εκστρατείας της «Υπάρχει τρόπος!». 
Όπως τονίζεται ''είναι μια ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου των Δήμων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ευθύνες τους απέναντι στους πολίτες και οι πολίτες να μπορούν να συμμετέχουν αποφασιστικά στη χάραξη ουσιωδών πολιτικών για το μέλλον των κοινοτήτων τους''.
Είναι ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο πού η Νέα Πορεία Νέα Ελλάδα πρότεινε πριν λίγες μέρες στη Κυβέρνηση και δημοσιοποίησε σχέδιο κατάργησης του ΕΝΦΙΑ και εισαγωγής Μοναδικού Φόρου Ακινήτων (ΜΟΦΑΚ), ο οποίος θα ενσωματώνει το σύνολο των σήμερα υφισταμένων επιβαρύνσεων επί των Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ, ΤΑΠ, Δημοτικός Φόρος κλπ), με διάκριση Αστικών, Βιομηχανικών και Αγροτικών Ακινήτων. 
Ο συντελεστής φορολόγησης δεν θα δύναται να υπερβαίνει το 1% της υποκείμενης σε φορολογία αξίας των ακινήτων ετησίως, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
Πρότεινε, τέλος, η διαχείριση του φόρου (Βεβαίωση-Είσπραξη) να ανατίθεται απευθείας στους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υποκαθιστώντας σε μέγιστο βαθμό την χρηματοδότησή τους από την Κεντρική Κυβέρνηση.
Με τη νέα αυτή πρόταση ενισχύεται ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ο υπεύθυνος δημοσιονομικών θεμάτων και φορολογίας της Νέας Πορείας Νέας Ελλάδας κ. Χάρης Αναστασιάδης τόνισε σχετικά ότι η Κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να αποδεχθεί μια τέτοια εξέλιξη. 
Αντίθετα μάλιστα, με το πρόσφατα ψηφισθέν από τη Βουλή πολυνομοσχέδιο επιμένει στην διατήρηση του ΕΝΦΙΑ ως έχει.
Ακόμα δε περισσότερο με το άρθρο 13 του ψηφισθέντος πολυνομοσχεδίου δεν επιβάλλονται πιά ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επενδυτικά σχήματα προς τα οποία το Ελληνικό Δηµόσιο ή το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου Α.Ε. ή Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν αναθέσει την παροχή υπηρεσίας ή την εκτέλεση έργου µε σύµβαση παραχώρησης που κυρώνεται από τη Βουλή µε τυπικό νόµο.  
Κι ακόμα χειρότερα, με την ίδια διάταξη ορίζεται ότι ανταποδοτικά τέλη και κάθε είδους συναφείς κυρώσεις που έχουν ήδη καταβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου δεν αναζητούνται και ότι βεβαιωµένες οφειλές τέτοιων ανταποδοτικών τελών ή συναφών κυρώσεων διαγράφονται.
Η διάταξη αυτή, κατέληξε ο κ.Αναστασιάδης, στερεί τους Δήμους από βασικό τους έσοδο ενώ δημιουργεί καθεστώς άνισης μεταχείρισης ανάμεσα σε παραχωρησιούχους και πολίτες

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.