Με αφορμή τη ρύπανση που παρατηρήθηκε στο χείμαρρο Μπογδάνα εξαιτίας λυμάτων που προέρχονται ανεπεξέργαστα από το ΧΥΤΑ Μαυροράχης, ο Δήμος Λαγκαδά προχωρά σε μια ακόμη ενημέρωση των Δημοτών για την υφιστάμενη κατάσταση στον ΧΥΤΑ και τις ενέργειες που έχουν γίνει το τελευταίο έναν χρόνο για την παρακολούθηση των προβλημάτων και τη βελτίωση της λειτουργίας του.
Έχοντας εξαντλήσει μέχρι σήμερα κάθε νόμιμο μέσο πίεσης για τη σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ, προχωρούμε σε ένα ακόμη δελτίο ενημέρωσης (το 16ο συνολικά για το συγκεκριμένο ζήτημα), με μοναδικό στόχο την ευαισθητοποίηση των Δημοτών και την επικοινωνία του τεράστιου θέματος της προβληματικής λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης.
Θέτοντας εξαρχής ως απόλυτη προτεραιότητα την προάσπιση της υγείας των συνδημοτών μας, από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων της νέας Διοίκησης, συγκεκριμένα στις 10 Σεπτεμβρίου 2014, η Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Περιβάλλοντος εισηγήθηκε στην οικονομική επιτροπή την ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για τη παροχή νομικής συμβουλής για την άσκηση ή μη, ενδίκων μέσων ως προς την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου “Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στην Μαυροράχη”.
Στην συνέχεια, μέσω του Γραφείου Περιβάλλοντος προχώρησε στην σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Ενστάσεων ως προς την προτεινόμενη τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου “Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στην Μαυροράχη”, την οποία και έστειλε στο Υ.ΠΕ.ΚΑ. με το υπ’αριθμ. 48544/5-11-2014 έγγραφο, εκφράζοντας την αντίθεση του Δήμου Λαγκαδά ως προς την προτεινόμενη τροποποίηση, μέσα από τεχνικές παρατηρήσεις αλλά και στοιχεία που προέκυψαν από τις συνεχείς αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν εντός του Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης.
Στις 25 Νοεμβρίου 2014 κατατέθηκε εκ νέου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, συμπληρωματική Έκθεση Ενστάσεων ως προς την αναφερόμενη τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων.
Στις 17 Νοεμβρίου 2014 η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος με κλιμάκιο της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου επισκέφτηκε τον χώρο του ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Η επίσκεψη περιορίστηκε εντός του Διοικητηρίου του ΧΥΤΑ, καθώς δεν επιτράπηκε η είσοδος στον υπόλοιπο χώρο. Αυτό που διαπιστώθηκε ήταν η έντονη δυσοσμία λόγω μη λειτουργίας της καύσης του βιοαερίου. Κατόπιν τούτου, την ίδια ημέρα ζητήθηκε από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο - αυτοψία στον χώρο του ΧΥΤΑ, ώστε να διαπιστωθεί ο τρόπος λειτουργίας τόσο στο τμήμα της απόθεσης των απορριμμάτων εντός των κυψελών, όσο και η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και της διαχείρισης του παραγομένου βιοαερίου.
Στις 14 Ιανουαρίου 2015 και αφού προηγήθηκε νέα αυτοψία στον χώρο του ΧΥΤΑ, κατατέθηκε μηνυτήρια αγωγή ως προς την απόθεση των απορριμμάτων εντός της κυψέλης 3 στα πρανή των τοιχωμάτων και όχι στο αυτοτελές τμήμα του έργου με το χαρακτηρισμό «πυθμένας 3ης κυψέλης».
Ταυτόχρονα με το υπ’ αριθμ. 1364/15-1-2015 έγγραφο, ζητήθηκε από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.
Στις 19 Φεβρουαρίου 2015, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά και ενώ είχε προηγηθεί προειδοποιητικός αποκλεισμός του ΧΥΤΑ Μαυροράχης το πρωί της ίδιας ημέρας, ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης με τηλεφωνική τοποθέτησή του, δεσμεύτηκε για την επίσπευση των διαδικασιών επιδιόρθωσης της κυψέλης 3 και των συνοδευτικών έργων που έπρεπε ήδη να λειτουργούν εντός του χώρου του ΧΥΤΑ. Τη συλλογή βιοαερίου και την επεξεργασία στραγγισμάτων μέσω βιολογικού καθαρισμού.
Ακολούθησαν κατ΄ιδίαν συναντήσεις και συσκέψεις στην Αθήνα με τον αναπληρωτή Υπουργό για το ίδιο θέμα, ενώ τον Μάρτιο του 2015 ακολούθησε αυτοψία του ίδιου του κ. Τσιρώνη στον χώρο του ΧΥΤΑ.
Τον Ιούλιο του 2015 και έπειτα από αυτοψία του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, στον ποταμό Μπογδάνα διαπιστώθηκε μαζική θανή μεγάλου αριθμού ψαριών, τα οποία ανήκαν σε τουλάχιστον 7 διαφορετικά είδη.
Στις 12 Οκτωβρίου 2015 το Γραφείο Περιβάλλοντος του Δήμου Λαγκαδά διαπίστωσε σε δύο σημεία του ρέματος Μπογδάνα την παρουσία έντονου αφρού, σκούρου χρώματος και έντονης δυσοσμίας στα νερά του χειμάρρου. Την ίδια ημέρα στάλθηκε στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Δημόσια Υγείας, έγγραφο αίτημα να προβούν σε αυτοψία και όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Το ίδιο αίτημα στάλθηκε εκ νέου στις 16 Οκτωβρίου από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος υπογραμμίζοντας την άμεση ανάγκη διενέργειας ελέγχου, λόγω της συνεχιζόμενης ρύπανσης.
Μετά από πολύμηνες προσπάθειες του Δήμου Λαγκαδά και ειδικότερα της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών συλλόγων της περιοχής μας, επιβάλλεται επιτέλους ένα χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης στον ΦΟΔΣΑ για την εκτέλεση των απαραίτητων έργων στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Στόχος είναι η σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ και η ελαχιστοποίηση της μόλυνσης που αποδεδειγμένα προκαλεί σήμερα.
Συγκεκριμένα στις 8/9/2015 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επέβαλε στον Φ.Ο.Δ.Σ.Α Π.Κ.Μ. ένα σχέδιο συμμόρφωσης και υλοποίησης έργων μετά από σειρά ελέγχων και τη διαπίστωση παραβάσεων του ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Ο Φ.Ο.Δ.Σ.Α θα ελέγχεται στο εξής για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και στο τέλος της εφαρμογής κάθε χρονοδιαγράμματος, θα υποβάλλεται δήλωση συμμόρφωσης.
Παράλληλα η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Λαγκαδά μαζί με την Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου του ΧΥΤΑ Μαυροράχης και τη βοήθεια των περιβαλλοντικών συλλόγων της περιοχής μας, συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους και προχωρά σε καταγγελίες στα αρμόδια όργανα για τις όποιες περιβαλλοντικές παραβάσεις διαπιστώνονται. Επιπλέον, με την υπ΄αριθ. 354/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής και την υπ΄αριθ. 285/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, εγκρίθηκε ομόφωνα η κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και σε περίπτωση ευδοκίμησής της, η άσκηση κύριας αναγνωριστικής αρνητικής αγωγής κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας».
Τέλος, με επιστολή του προς τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Δήμαρχος Λαγκαδά ζητά από τον κ. Τσιρώνη επείγουσα συνάντηση, επισημαίνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης που εξελίσσεται ως ιδιαιτέρως ανησυχητική για την υγεία των κατοίκων της επαρχίας Λαγκαδά.
Μετά τη νέα συνάντηση και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν, το Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά θα αποφασίσει για τις επόμενες ενέργειες και τυχόν νέες κινητοποιήσεις.
Στη συνεχιζόμενη προσπάθεια για την ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, η Διοίκηση ζητά την σωστή ενημέρωση και την ενεργή συμμετοχή των συνδημοτών μας στην αντιμετώπιση ενός σημαντικού προβλήματος που αφορά την υγείας όλων μας.


Όσοι δημότες ενδιαφέρονται, μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες και την ενημέρωσή τους, με το Γραφείο Περιβάλλοντος του Δήμου Λαγκαδά στο τηλέφωνο: 23943 30022
Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.