Ένα ακόμη αναπάντητο ερώτημα σκιάζει τη διαχείριση της διοίκησης του Δήμου Νεάπολης- Συκεών και μάλιστα στο πεδίο για το οποίο ο δήμαρχος επαίρεται, αυτό του ισχυρού ταμείου.
Κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την  Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2014 προέκυψε μια χαώδης διαφορά στους τόκους που απέφεραν τα χρηματικά διαθέσιμα του δήμου το 2014 σε σχέση με το 2013. Συγκεκριμένα τα χρηματικά διαθέσιμα απέφεραν τόκους το 2013  1.536.573,96 €, ενώ το 2014 μόλις 351.599,08 €.
Στο εύλογο ερώτημα μας για την αιτία αυτής της τεράστιας διαφοράς η διοίκηση του Δήμου επιφυλάχθηκε να απαντήσει την επόμενη ημέρα Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Μια εβδομάδα μετά η απάντηση αυτή δεν έχει δοθεί και οι δικαιολογημένες απορίες παραμένουν. Μειώθηκε άραγε τόσο δραματικά το μέγεθος του ισχυρού ταμείου του Δήμου κι αν ναι σε ποιες δαπάνες διατέθηκαν τόσα χρήματα; Συμφωνήθηκε κάποιο ιδιαίτερα χαμηλού ύψους επιτόκιο κι αν ναι σε ποια λογική υπάκουσε μια τέτοια συμφωνία; Υπάρχει κάποια σχέση στην επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για την κατάθεση των διαθεσίμων με την διαδρομή των χρημάτων των προσωπικών αποταμιεύσεων του Δημάρχου κι αν ναι πώς επηρεάζεται η συμφωνία επί των επιτοκίων τόσο των προσωπικών όσο και των καταθέσεων του Δήμου;

Οι δημότες απαιτούν πειστικές απαντήσεις.


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.